Publicēts 22.08.2011
Janopoles ciemā uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi
Uzsākti ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbi ERAF finansētā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/092/088 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada, Griškānu pagasta Janapoles ciemā” II kārtas ietvaros.
 Lasīt vairāk