Publicēts 23.10.2017
Globālās izglītības pasākums Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē
Projekta “Globālās skolas” ietvaros 20.oktobrī Gaigalavas pirmsskolas izglītības iestādē notika nodarbība “Ciemos pie krievu tautas pasakas “Rācenis” personāžiem”
 Lasīt vairāk
Publicēts 11.10.2017
Globālās skolas pasākumi Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādē
Jau gadu Ozolaines pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” piedalās Globālās izglītības skolas pasākumos. Skolotāji papildināja savas zināšanas šajā jomā vairākos kursos, gatavoja metodiskos materiālus, kā arī pašlaik piedalās metodisko līdzekļu aprobācijas procesā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 10.10.2017
Globālās izglītības diena Lūznavas PII
Globālās izglītības diena Lūznavas PII „Pasaciņa „ iesākās ar tradicionālo rīta apli, kurā visi kopā pārrunāja par atkritumiem, to rašanos un savākšanu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 30.09.2017
Projekta “Global schools EYD 2015″ realizēšanas ietvaros – Nautrēnu vidusskolā-Globālās izglītības diena “Esi drošs!”
Nautrēnu vidusskolas kolektīvs - skolēni, gan skolotāji, tehniskie darbinieki un pagasta pārvaldes darbinieki piedalījās projekta “Global schools” realizēšanā, kopīgi veidojot globālās izglītības dienu “Esi drošs!”
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem – video
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.08.2017
Izvērtējuma seminārs profesionālās kompetences pilnveides programmā globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem
2017. gada 25. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros pulcējās pedagogi uz izvērtēšanas semināru profesionālās kompetences pilnveides programmā GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā. Tikšanās sajūtas bija priecīgas, ka ir iegūtas apjomīgas zināšanas Globālas izglītības jomā. Izvērtēšanā piedalījās 30 Rēzeknes novada pedagogi. Mācības noritēja trijās daļās un tās Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem vadīja IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRA darbinieki, kuriem ir liela pieredze kursu vadīšanā globālās izglītības jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.07.2017
Rēzeknes novada pedagogi dalās pieredzē ar globālās izglītības veiksmes stāstiem
Jūnijā Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem noslēdzās profesionālās kompetences pilnveides kursi attīstības un globālās izglītības jomā. 48 stundu tālākizglītības apmācību programmu projekta „Globālās skolas: EYD 2015” (Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345#) ietvaros vadīja Izglītības attīstības centra pieredzējušās lektores Ingūna Irbīte un Daina Ziemele.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.06.2017
Bulgārijas kolēģu vizīte Rēzeknes novadā – video
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.06.2017
Darbs dārzā kā ilgtspējīgas attīstības nosacījums
Problēmas izklāstu gribētu sākt ar ievērojamā ķīniešu domātāja, filozofa un skolotāja Konfūcija ( 551. – 479. g. p. m. ē.) atziņu: “Ja tu domā par vienu gadu, iesēj sēklu, ja domā par nākamajiem 10 gadiem, iestādi koku, ja domā simt gadu mērogā, izglīto cilvēkus.” Tieši šī atziņa, kura izteikta pagājušajā gadu tūkstotī, ir ļoti aktuāla arī šodien, kad mēs cenšamies izglītot bērnus par globālās izglītības jautājumiem un runājam par savu eksistenci šodien, šeit un tagad, kā arī skatāmies tālākā perspektīvā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.06.2017
Globālās Skolas projekts sekmīgi turpinās
Projekta “Globālās skolas: EYD 2015 tilts uz cerīgu nākotni pirmsskolā un sākumskolā”, Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros 2017. gada 17.- 20. maijā Dunkirkā, Francijā notika projekta vadošo ekspertu seminārs. Seminārā piedalījās Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas projektu grupu vadošie eksperti. Seminārā tika izvērtēts projektā iesaistīto pašvaldību divos gados paveiktais un lemts par nākošajiem uzdevumiem.
 Lasīt vairāk