Publicēts 24.02.2016
Profesionālās kompetences pilnveides programma globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem
Šī gada 25.februārī tiek uzsākta profesionālās kompetences pilnveides programma globālajā izglītībā Rēzeknes novada pedagogiem
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2015
Globālā izglītība – par pasauli mūsos un mums pasaulē
Rēzeknes novada Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādi (PII) apmeklē dažādi bērni. Starp gaišajām galviņām un latviskajām bizītēm pavīd pa kādam tumšādainam mazulim ar melni sprogainu matu cekulu, kāds no bērniem pārvietojas ratiņkrēslā. PII vadītāja Valentīna Mališeva atzīst, ka bērniem tas nav traucēklis, lai savā starpā kontaktētos un rotaļātos. “Bērni ir mūsdienīgāki, atvērtāki, viņi pasauli uztver tādu, kāda tā ir. Pieaugušajiem, kuri šīs atšķirības dažkārt sāpīgāk akcentē, mēs stāstām, ka, piemēram, vienam ir brilles, otram nav, vai tas, kuram ir brilles, ir sliktāks par to, kuram nav? Nav taču sliktāks!
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.12.2015
Projekta “Globālās skolas” starptautiskā konference Itālijā
Mūsdienu pasaulē tagad ir daudz izaicinājumu - bēgļu, migrācijas, globalizācijas jautājumi. Vai tas skar ikkatru no mums? Vai mēs dzīvojam nošķirti no globālās pasaules, vai tā ir daļa no mums? Kā globālā izglītība var mūs izglītot, informēt par notiekošajiem procesiem pasaulē? Uz šiem jautājumiem centās atbildēt konferences dalībnieki no vairāk kā 15 valstīm, kas no 1. līdz 4. decembrim pulcējās Trento (Itālija).
 Lasīt vairāk
Publicēts 19.11.2015
Globālā izglītība – spējas un iespējas
Pavisam nesen uzgāju ļoti pievilcīgu traktējumu septiņiem pasaules brīnumiem – redzēt, dzirdēt, just, runāt, domāt, priecāties, mīlēt, kas jau no pirmsākumiem ir dots cilvēkam. Ikviena no šīm cilvēkam piemītošajām spējām mēdz izpausties dažādi, ņemot vērā cilvēka izcelsmi, identitāti, kultūru, empātiju, toleranci, temperamenta tipu un to, kā mēs cits citu redzam. Globālā izglītība ļauj paskatīties uz katra planētas iedzīvotāja iespējām savā dzīvē piedzīvot visus šos brīnumus un, atmetot stereotipus, izzināt cilvēku un notikumu savstarpējo sasaisti, ietekmes un mijiedarbības pasaules kontekstā. Aktualizējams jautājums – vai tas ir iespējams? Bieži interneta portālos un masu medijos tiek pievērsta uzmanība badā mirstošiem bērniem, cilvēka roku radītām kataklizmām saistībā ar vidi un ekoloģiju, vardarbību un neiecietību, kā pierādījums tam, ka nepieciešams mācīt bērnus runāt par svarīgām lietām, kas skar gan mūsu zemi, gan visu planētu kopumā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2015
Projekts “Globālās skolas” starptautiskajā EXPO izstādē
Informējam, ka projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# , kurā kā sadarbības partneris darbojas arī Rēzeknes novada pašvaldība, vadošais partneris šī gada 30. oktobrī piedalīsies starptautiskajā EXPO izstādē Milānā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.10.2015
Globālās izglītības seminārs Siguldā
Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes un Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvji piedalījās Izglītības attīstības centra (IAC) projekta “Globālā izglītība sociālo zinātņu mācību priekšmetos” ietvaros organizētajā triju publicitātes semināru ciklā no šī gada 15. līdz 17. oktobrim Siguldā. Triju semināru ciklā bija iespēja iepazīties ar dažādām praktiskām metodēm, lai integrētu 21. gadsimta kompetences mācību un audzināšanas darbā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.10.2015
Dricānu vidusskolā — saruna par globālo izglītību
Piektdien, 9. oktobrī Dricānu vidusskolā viesojās biedrības “Zaļā Brīvība” pārstāve un globālās izglītības eksperte Latvijā PhD Inga Belousa. Eksperte novadīja vairākas nodarbības, kurās kopā ar skolēniem un pedagogiem diskutēja par globālo izglītību.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.09.2015
Informatīvā akcija „Pasaule kļūst labāka” Rēzeknes novada skolās un Rēzeknē
24. septembrī parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica Ārlietu ministrijā atklāja informatīvo akciju „Pasaules labākās ziņas”, kuras laikā izdalīja 20 000 eksemplāru bezmaksas avīžu par Latvijas un ES sasniegumiem attīstības sadarbībā. Pēc atklāšanas pasākuma notika gājiens, kurā piedalījās Eiropas gada attīstībai jauniešu vēstnieki, biedrība „LAPAS” un citi Eiropas gada attīstībai sadarbības partneri. Informatīvajā akcijā iesaistījās arī Rēzeknes novada pašvaldība. Avīzes tika izplatītas pa Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestādēm un skolām, kuras piedalās Globālās skolas: EYD 2015 projektā, un plašākam lasītāju lokam – pa visām Rēzeknes novada izglītības iestādēm.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.08.2015
Novada izglītības iestādes aicina iesaistīties Globālās izglītības projektā
Šī gada 26. augustā, pirms jaunā mācību gada sākuma, Rēzeknes novada pašvaldībā notika seminārs, kurā piedalījās novada izglītības iestāžu un to struktūrvienību vadītāji un vietnieki. Semināra darba gaitā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# paredzētajām aktivitātēm. Minētā projekta ietvaros paredzēts slēgt vienošanos ar izglītības iestādēm, kuras izteiks vēlmi piedalīties projektā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 31.07.2015
Izveidota ekspertu grupa
Šī gada 30. jūlijā Rīgā norisinājās tikšanās, kuras laikā izveidota ekspertu grupa sešu cilvēku sastāvā. Šie eksperti projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros noskaidros attīstības/globālās izglītības situāciju pamatizglītības standartā, mācību priekšmetu standartos un pirmsskolas izglītības vadlīnijās: pētot esošās attīstības/globālās izglītības politikas normatīvos dokumentus Latvijā; analizējot esošo valsts pamatizglītības standartu, mācību priekšmetus un pirmsskolas izglītības vadlīnijas; sniedzot priekšlikumus attīstības/globālās izglītības integrēšanai Latvijas pirmsskolas un sākumskolas posmā dažādām mērķa grupām un veiks citus ekspertu pienākumus. Ekspertu grupā darbosies Inga Belousa (vadošais eksperts), Tija Zīriņa, Agrita Miesniece, Rūta Kronberga, Biruta Rīvāne un Laura Bužinska.
 Lasīt vairāk