Publicēts 24.08.2016
Turpinās profesionālās kompetences pilnveides programma globālajā izglītībā novada pedagogiem
18. augustā Rēzeknes novada pašvaldībā projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros pulcējās pedagogi, kas turpināja šī gada pavasarī uzsākto profesionālās kompetences pilnveides programma GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas jomā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 12.07.2016
Latvijā izdotie metodiskie materiāli par globālās izglītības tēmām pirmsskolām un sākumskolām
Globālās izglītības metodika Latvijā līdz šim ir izstrādāta lielākoties pamatskolām un vidusskolām, tomēr ir arī daži materiāli, kas paredzēti pirmsskolām un sākumskolām. Apskatot esošo materiālu klāstu, var secināt, ka visplašāk apskatītā globālās izglītības tēma šajos materiālos ir vide un ilgtspējīga attīstība, tomēr parādās arī tādas tēmas kā starpkultūru jautājumi, migrācija, iecietība, izglītība mieram. Materiāli piedāvā ne tikai dažādas metodes un idejas aktivitātēm kā strādāt ar šīm tēmām, bet arī teorētisko ieskatu. Daži no šiem materiāliem iekļauj aktivitātes, kas ir paredzētas ne tikai pirmsskolām un sākumskolām, bet arī pamatskolām un vidusskolām, līdz ar to izglītotājiem pašiem jāizvērtē, kuras no šīm aktivitātēm ir atbilstošas tai vecuma grupai, ar kuru viņi strādā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.05.2016
Skolotāju izglītošana projektā „Globālās skolas”
Projekta „Globālās skolas: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” ietvaros 2016. gada februārī tika uzsākta 48 stundu profesionālās kompetences pilnveides programma Globālajā izglītībā (GI) pirmsskolas un sākumskolas jomā. Programmā piedalījās Rēzeknes novada projektā iesaistīto 24 izglītības iestāžu pedagogi.
 Lasīt vairāk
Publicēts 25.05.2016
Noslēdzies konkurss skolēniem „Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”
Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem tika aicināti piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education„ ietvaros. Šī gada 17. maijā „Cilvēka bērna parkā” Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā notika konkursa “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” noslēguma pasākums, kurā piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.04.2016
VIDEO: Global Schools projekts Rēzeknes novadā
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.04.2016
Aicina piedalīties konkursā bērniem “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku”
Projekta „Global Schools: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education darba grupa aicina Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas bērnus vecumā no 5 līdz 11 gadiem piedalīties konkursā “Daudzveidīgā pasaule kopā ar Boņuku” un ieguldīt savu veikumu projekta ietvaros radīta mācību metodiskā materiāla tapšanā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.03.2016
Noslēdzies pirmais mācību un NVO aktivitāšu cikls projektā „GLOBĀLĀS SKOLAS: EYD 2015”
Skolēnu brīvdienu nedēļā no 14. līdz 18. martam projekta “Globālās skolas” ietvaros norisinājās divas aktivitātes – “NVO praktiskās aktivitātes Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Kaunatas, Maltas, Dricānu un Nautrēnu vidusskolā, kā arī “48 stundu globālās izglītības profesionālās pilnveides programma Rēzeknes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem” Rēzeknes novada pašvaldības telpās.
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.03.2016
Aktivitātes globālajā izglītībā Rēzeknes novada projektā „Globālās skolas: EYD 2015”
Skolēnu pavasara brīvdienu laikā četrās novada vidusskolās notiks NVO praktiskās aktivitātes GLOBĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ pirmsskolas un sākumskolas posmā. Nodarbības tiks rīkotas Rēzeknes novada pašvaldības projekta „Globālās skolas: EYD 2015” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros. NVO praktiskajās aktivitātēs aicināti piedalīties projektā iesaistīto Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogi. Pedagogu sadalījumu pa izglītības iestādēm ir apstiprinājusi Rēzeknes novada Izglītības pārvalde.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2016
Aizritējusi Globālās izglītības kursu pirmā diena
Ar nelielu satraukumu projekta īstenošanas darba grupai, kā būs, vai Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogiem patiks, šī gada 25. februārī sākās 48. stundu profesionālās kompetences pilnveides programma globālajā izglītībā pirmsskolas un sākumskolas jomā Rēzeknes novada pedagogiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.03.2016
Izsludināts konkurss ārējo konsultantu ( konsultanta) pakalpojuma sniegšanai Eiropas projekta „Globālās skolas: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” monitoringam un novērtēšanai
Izsludināts atklātais konkurss ārējo konsultantu ( konsultanta) pakalpojuma sniegšanai Eiropas projekta „Globālās skolas: EYD 2015 to Embed Global Learning in Primary Education” Līguma Nr. DCINSAED/2014/1#188450345# monitoringam un novērtēšanai. Projekta koordinējošā valsts - Itālija ( Trento autonomais apgabals). Projektu finansē Eiropas Savienība ( DEAR programmas ietvaros).Projektā piedalās17 partneri, 6 asociācijas no 10 valstīm.
 Lasīt vairāk