Silmalas pagasts

Platība: 19472.9 ha
no tiem l/s izmantojamā zeme 12388 ha
meži 4350 ha
zem ūdeņiem 619.8 ha
Iedzīvotāju skaits: 2443 (01.01.2021)
Silmalas pagasta karte
Silmalas pagasts platības ziņā ir lielākais Rēzeknes novadā un viens no lielākiem Latvijā. Silmalas pagastā dzīvo 9,4 % no Rēzeknes novada iedzīvotājiem. Pagasts ir daudznacionāls, no iedzīvotājiem 69,4 % ir krievi, 25,6 % latvieši, 1,7 % – baltkrievi, 3,3 %  - pārējās tautības.
Silmalas pagasts atrodas Latgales augstienes rietumos, Rēzeknes novada rietumu daļā, 25 km attālumā no novada centra Rēzeknes, 40 km attālumā no Preiļiem un 250 km attālumā no Rīgas. Pagasta teritorija robežojas ar Viļānu novada Sokolku, Rēzeknes novada Sakstagala, Ozolmuižas, Ozolaines, Lūznavas, Maltas, Feimaņu pagastu un Riebiņu novadu. Pagastu šķērso valsts nozīmes ceļš Viļāni — Malta. Tuvākā dzelzceļa līnija ir Sanktpēterburga — Varšava ar dzelzceļa staciju Maltā.
Silmalas pagasts ir ievērojams ar lielu apdzīvoto vietu skaitu. Pagastā ir 77 ciemi. Lielākie ciemi ir Vecružina (365 iedzīvotāji), Kruki (311 iedzīvotāji), Gornica (239 cilvēki), Štikāni (282 iedzīvotāji), Tiskādi (138 cilvēki), Pustinka (118 cilvēki), Prezma (86) cilvēki). Senākie ciemi ir Vecružina un Prezma, pārējie izveidojušies padomju laikā, attīstoties kolhoziem.
Silmalas pašvaldība ir izveidojusies, apvienojot Silmalas un Čulku ciemu padomes 1975. gadā, bet 1987 .gadā pievienotas Kruku un Ružinas ciemu padomes. 1990. gadā Silmalas ciema padomei tika piešķirts pagasta statuss.
Savdabīgu skaistumu pagasta ainavai piešķir ezeri un upes. Lielākā ūdenstece ir Maltas upe (115 km garums, t.sk. Silmalas pagasta teritorijā 36,3 km). Maltai ir 7 pietekas: Liska, Līčupe, Šaloņa, Ciskadka, Prezma, Mozgupe un Vertukšņa, kuras ir 10— 15 km garas. Pagastā ir 9 ezeri. Vislielākais ezers pagasta teritorijā ir Tiskādu (Ciskodu) ezers (platība 179 ha, vidējais dziļums 3 m, lielākais dziļums 7 m. Mazākie ezeri ir Ludinkas, Tomsiņš, Jerzovkas, Prezmas, Kaulinku, Gluhoje, Lošu, Vedusčeje, Baļucku un Slepoje, kuru platība 3 — 12 ha.
Aizsargājamie dabas objekti vairāk ir saistīti ar Silmalas pagasta kultūras un reliģisko dzīvi. Viens no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem ir Prezmas Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca (būvēta 1856 —1859). Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis ir Lošu pilskalns. Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis ir Tiskādu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams (18.gs.1.p.). Pašvaldības teritorijā atrodas vēl Štikānu, Paramonovkas un Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nami, Tiskādu ciemā darbojas 2010.gadā atjaunotā pareizticīgo baznīca. Kultūrvēsturiskie pieminekļi ir Prezmas muižas parks (19 gs.2.p.) un Prezmas ūdensdzirnavas(19 gs.).
Pagasta teritorijā ir izvietotas viena vispārizglītojošā skola: Vecružinas ciemā —Tiskādu vidusskola (pirmo reizi vēstures dokumentos minēta 1868. g.), kā arī Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde. Mācības notiek latviešu valodā. Vecružinas ciemā atrodas Rēzeknes novada speciālā pamatskola (agrāk – Tiskādu speciālā  internātpamatskola bērniem, kas izveidota 1958. g.) un 1996.gadā dibinātais Tiskādu bērnu nams. Pagasta teritorijā atrodas četras veselības aprūpes iestādes: Ružinas doktorāts (ģimenes ārste Svetlana Sorokina), Silmalas feldšeru un vecmāšu punkts (Gornicā), feldšeru un vecmāšu punkti Kruķos un Štikānos.
Silmalas pagastā ir četras bibliotēkas: Kruku bibliotēka, Silmalas bibliotēka, Ružinas bibliotēka un Štikānu bibliotēka. Pagastā ir Silmalas (Gorņicā), Kruķu, Ružinas un Štikānu kultūras nami,  kuros notiek dažādi kultūras pasākumi.
Silmalas pagasta galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un tirdzniecība. Lielākā daļa pagasta iedzīvotāju nodarbojas ar lauksaimniecību. Attīstītākie lauksaimniecības uzņēmumi pagastā ir SIA Kruki un SIA Daugavieši. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi ir SIA Mnogolats, z/s Rīts, z/s Cerība un SIA Edļi. Lielākie tirdzniecības uzņēmumi ir SIA Avotiņš R, SIA “Orhideja&AIVA”, SIA “Nelvi”, SIA “TaGeor”, SIA “Reniks-S”
Kopš 2004. gada novembra, pateicoties dalībai Sabiedrības integrācijas fonda finansētajā projektā, pagastā reizi mēnesī iznāk informatīvais izdevums Silmalas Dzīve. Izdevums ir populārs iedzīvotāju vidū, jo sniedz informāciju par sava pagasta aktivitātēm lauksaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, kultūras , sociālajā jomā, raksta par pagasta cilvēkiem, to dzīvi.
 
Pagasta ievērojamākie cilvēki:
- Ilggadējais kolhoza Ļeņinec un SIA Kruki vadītājs A. Kurašovs (1931—1997), šīs saimniecības vadīja no 1961. gada līdz 1995. gadam. A.Kurašova vārdā nosaukta iela Kruku ciemā.
- Mihails Bodrovs (1937—1997) dzejnieks, Daugavpils Pedagoģiskā institūta profesors, dzīvoja Bodrovkā.
- A. Vatulins (1921—1997), strādāja par Tiskādu vidusskolas direktoru no 1956. līdz 1989.gadam.
- Viktors Bulavskis (1941—2005), strādāja par Tiskādu sanatorijas internātskolas direktoru no 1975. līdz 2005.gadam.
- Sergejs Gerasimovs (1932-2008), dzejnieks, strādāja par Tiskādu vidusskolas pedagogu, publicējies Rēzeknes novada literātu almanahā Rēzekne, dzīvoja Vecružinā.
- Vincents Čepuļs (1939–2015), dzejnieks, publicējās ikgadējā Rēzeknes novada literātu almanahā Rēzekne un vietējā presē, dzīvoja Kurteņos.
Silmalas pagasts Silmalas pagasts Silmalas pagasts Silmalas pagastsFoto: Māris Justs