Stružānu pagasts

Strūžānu pagasta karte
Pagasta kopējā platība: 3781,2 ha; tajā skaitā:
  • ūdeņi — 81,1 ha,
  • meži — 940,3 ha,
  • l/s izmantojamā zeme — 497,7 ha,
  • purvs – 1728,3 ha.

Iedzīvotāju skaits: 803 (uz 01.01.2018)

Stružānu pagasts atrodas Rēzeknes novada ziemeļaustrumos, 23 km attālumā no novada centra Rēzeknes. Pagasts robežojas ar Gaigalavas, Dricānu un Nautrēnu pagastiem. Pagasta teritorijā bez administratīvā centra, Strūžānu ciema, ir vēl pieci ciemi.

Strūžānu ciems izveidojies 20. gadsimta piecdesmito gadu beigās kā Strūžānu kūdras fabrikas centrs. Fabrikas pastāvēšanas laikā, no maza apdzīvota punkta ar diviem desmitiem baraku, tas izaudzis par plašu ciematu ar sabiedriskām un dzīvojamām ēkām. Ciemā dominē divu līdz četru stāvu dzīvojamās mājas, kā arī vienstāvu privātmājas. Dzīvojamās mājas labiekārtotas ar centralizētu ūdens apgādi, kanalizāciju un siltumapgādi. Ciema teritorija ir apzaļumota un sakopta. Vēsturiski te izveidojies daudznacionāls iedzīvotāju sastāvs.

Pa asfaltēto ceļu tuvojoties Strūžāniem no Rēzeknes, paveras skaista ainava uz nelielu ezeru, kuru daudzas vasaras pēc kārtas iemīļojusi gulbju ģimene. Pagasta iedzīvotāju un ciemiņu atpūtai te ierīkota pludmale.

Izstrādātajās kūdras lauku platībās vasaras periodā dzīvo gulbji, pīles, kaijveidīgie un tārtiņveidīgie putni, purvos — plēsīgie putni, lapseņu klijāni un lijas, kā arī meža zvēri. Te ir labas medību vietas. Apūdeņotie lauki ir labvēlīga vide dažādām zivju sugām.

Pagastā ir kultūras nams ar 496 skatītāju vietām, kurā notiek dažādi pasākumi, darbojas sieviešu vokālais ansamblis, sieviešu koris, bērnu popgrupa, kā arī pieaugušo un bērnu līnijdeju grupas.

Strūžānos 1840.gadā tika atvērta Latgalē pirmā latviešu skola, kuru vadīja Sofija Prentniece (1820-1907). Tagad pagastā darbojas Jaunstrūžānu pamatskola. Bibliotēkas lasītavā iedzīvotāju vajadzībām uzstādīti datori ar interneta pieslēgumu. Mazie strūžānieši apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi “Zvaniņš”.

Stružānu pagastā ir vairākas zemnieku saimniecības, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāts, SIA “Strūžānu siltums”, pasta nodaļa, aptieka un S. Kairišas ārsta prakse, trīs veikali.

Strūžānu pagasts Strūžānu pagasts Strūžānu pagasts Strūžānu pagasts