Čornajas pagasts

Pagasta kopējā platība: 15,090,3 ha,
tajā skaitā: ūdeņi – 2370,4 ha (16%),
meži – 4211,6 ha (26%),
l/s izmantojamā zeme 7102,5 ha (46%).
Iedzīvotāju skaits: 1195 (uz 01.01.2018.)
Čornajas pagasta karte
Čornajas pagasts ir piektais lielākais no Rēzeknes novada pagastiem, izvietojies novada gleznainākajā vietā, Latgales augstienes Rāznavas paugurainē. Tas robežojas ar Kaunatas, Stoļerovas, Griškānu, Lūznavas un Ozolaines pagastu. Čornajas pagastam ir Rāznas ezera ūdens robeža ar Mākoņkalna pagastu. Pagastā ir divi lielākie ciemi — Čornaja un Ratnieki. No administratīvā centra, Čornajas ciema līdz Rēzeknei ir 17 km.
Pagastā atrodas 14 ezeri, lielākais no tiem ir Ismeru — Žogotu ezers (147 ha), Baļinovas ezers (12 ha), kā arī 1822 ha Rāznas ezera akvatorijas.

Pašreizējās robežās Čornajas pagasts izveidots 1964. gadā. Pēc 1945. gada Čornajas ciema padome un vēl 9 ciemu padomes ietilpa Rēznas pagasta teritorijā. 1949. gada 31. decembrī Rēznas pagasts tika likvidēts un visas ciemu padomes kā patstāvīgas vienības iekļāvās Rēzeknes rajonā. 1960. gada 7. jūlijā Čornajas ciema padomei pievienoja Višu un Rečeņu ciemu padomes, kolhoza Draudzība teritoriju. 1963. gada 12. jūnijā Čornajas ciema padomei pievienoja Čapajeva vārdā nosauktā kolhoza teritoriju. Pēc tam pievienoja daļu likvidētās Bumbišu ciema padomes teritorijas. Pagasta teritorijā atrodas 4 valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļi (Balteņu un Ladušu pilskalni, Balteņu un Puncuļu senkapi) un divi valsts nozīmes dabas pieminekļi. Žogotu ezera krastā esošais Žogotu parks ir vietējās nozīmes aizsargājamais objekts, kurā aug ļoti veci koki, liepas un kļavas.

Pagastā ir divas baznīcas — Melnā Dukstigala Romas katoļu baznīca un Rečeņu  (Rečinas) vecticībnieku lūgšanu nams, kas ir vietējās nozīmes kultūras pieminekļi. Daļa Čornajas pagasta līdz ar Kaunatas, Mākoņkalna un Lūznavas pagastu ietilpst Rāznas Nacionālā  parka teritorijā.

Čornajas pagastā darbojas Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde “Brīnumzeme”, Rāznas un Ratnieku bibliotēkas, Čornajas un Ratnieku tautas nami, Kristīnes Taukules ģimenes ārsta prakse Čornajā, Dukstigala pasta nodaļa. Ar tirdzniecību nodarbojas SIA “Marijas centrs”, SIA “Cīrulīši-B”, IK “Veles-S”. Rāznas ezera krastā atrodas viesu nami: “Ezerkrasti” (īpašnieki Sandra un Ēriks Viši) un “Rāznas līcis” (īpašnieks Edgars Teivāns), kur var atpūsties mājīgos namiņos, sportot, rīkot izbraukuma seminārus un svinīgus pasākumus.

Rāznas ezera pludmale pie viesu mājas “Ezerkrasti” (Aleksandrs Lebeds) (Aleksandrs Lebeds) (Aleksandrs Labeds) “Ezerkrastos” viesi atpūšas mājīgās guļbūvēs (Aleksandrs Lebeds) SIA “Velte L” ražotne (Aleksandrs Lebeds)