Tiskādu vecticībnieku draudzes dievnams

Publicēts 07.04.2014
tiskādu vecticībnieku dievnams

Adrese: Tiskādi, Silmalas pagasts
Tālrunis: +371 64644830 (pašvaldība)
Īss apraksts: Tiskādu vecticībnieku draudze ir viena no vissenākajām Latvijā. Pastāv viedoklis, ka sloboda Tiskādi ieguva savu nosaukumu pateicoties krievu vecticībnieku apmetnei. Bēguļojošie vecticībnieki ieceļoja šeit un apmetās uz dzīvi, viņu mājas bija „spiedušās” (kriev. – «тискались») starp divu pirmsatnācēju sētām, kuri pirms vecticībnieku ieceļošanas jau dzīvoja skaistā Tiskādu ezera krastos. Saskaņā ar nostāstiem, pirmais lūgšanu nams Tiskādos tika ierīkots koka namā 1680. gadā. Oficiāli draudze tika reģistrēta 1908. gadā. Jaunais lūgšanu nams, kas šajā vietā bija uzbūvēts vēl 1886. gadā, tika atzīts ar likumu un paplašināts pēc 1905. gada nolikuma «Об укреплении начал веротерпимости» stāšanās spēkā. 1940. gada sākumā Tiskādu vecticībnieku draudze lieluma ziņā bija otrā Latvijā pēc Rīgas Grebenščikova draudzes.

GPS: 56.4522608, 27.0696266

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0