Ozolmuižas pagasts

Ozolmuižas pagasta karte

Pagasta kopējā platība: 4900,1 ha; tajā skaitā:

  • meži – 824 ha,
  • l/s izmantojamā zeme – 3273 ha.

Iedzīvotāju skaits: 942 (uz 01.01.2018)

Ozolmuižas pagasts atrodas Rēzeknes novada centrālajā daļā. Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnijas Rīga — Maskava un Sanktpēterburga — Varšava, bet ziemeļu daļā — valsts nozīmes automaģistrāle Rīga — Maskava, Rēzeknes apvedceļš, kas savieno automaģistrāles Rīga — Maskava un Sanktpēterburga — Kauņa, kā arī novada nozīmes autoceļš Rēzekne — Ciskādi — Ružina. Ozolmuižas pagasta administratīvais centrs — Ozolmuižas ciems — atrodas 7 km attālumā no Rēzeknes pilsētas centra, pagasts robežojas ar Rēzeknes pilsētu, Ozolaines, Sakstagala un Audriņu pagastu.

Pagasts bagāts ar derīgajiem izrakteņiem, te atrodami grants, smilts, saldūdens kaļķiezis, kūdra (Bumbišku kūdras purvs, 64 ha).

Pagasta teritorijā ir 23 apdzīvotas vietas, no kurām vislielākā ir Ozolmuižas ciems, pēc tam seko Lielie Garanči, Jaunsaimnieki, Spundžāni, Mazie Garanči. Lielākā daļa darbaspējīgo iedzīvotāju strādā Rēzeknes pilsētas uzņēmumos un iestādēs. Pagastā nav savas skolas, tāpēc bērni tiek vadāti uz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada izglītības iestādēm.

Lielākās zemnieku saimniecības ir “Lukstiņmājas” (īpašnieks I. Ķipurs, nodarbojas ar dārzeņkopību, graudkopību), “Pakalni” (īpašnieks G. Andersons, nodarbojas ar kartupeļu audzēšanu), “Druva” (īpašnieks A. Agafonovs, nodarbojas ar graudkopību), “Aveņi” (īpašniece L. Melne, nodarbojas ar piena ražošanu), “Kalēji” (A. Kjakste, nodarbojas ar zivju audzēšanu, tūrismu, graudkopību), “Untumi” (īpašniece L. Harčevska, nodarbojas ar tūrismu, zirgkopību), “Silvija” (īpašnieks G. Omuls, nodarbojas ar tehnikas pakalpojumu sniegšanu), bioloģiskā saimniecība “Senču mājas” (īpašnieks Arnis Petrovskis, nodarbojas ar aitcūku audzēšanu).

Ozolmuižas pagasta centrā atrodas Ozolmuižas Romas katoļu baznīca, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celta 1820.gadā par grāfu Pētera un Marijas Plāteru-Zībergu līdzekļiem. Netālu no baznīcas ceļmalā ir draudzes kapsēta, kurā apbedīts ilggadējais prāvests Vits Urbels (1878-1973).

Ozolmuižas pagastā atrodas valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Spriņģu pilskalns (Golberova gora), vietējās nozīmes arheoloģijas piemineklis Voronovas senkapi, kā arī Ozolmuižas kapliča, zvanu tornis un vārti, kas ir vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi (19.gs.). Vietējās nozīmes aizsargājamais dabas objekts kopš 1972.gada ir arī Ozolmuižas parks (4,4 ha), kurā ir stādītas liepu un egļu alejas.

Ar Ozolmuižas pagastu saistītas vairākas ievērojamas personības: tautskolotāja A. Grancovska (1875-1955), pirmais latviešu katoļu arhibīskaps, metropolīts, apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeni Antonijs Springovičs (1876-1959), Latvijas Republikas Satversmes sapulces un pirmo Saeimu deputāts, sabiedrisks darbinieks Jezups Trasuns (1898-1978), Lāčplēša kara ordeņa kavalieris I. Skudrovs (1895-1965), pagasta vecākais, lauksaimniecības biedrības priekšsēdētājs J. Gaidulis, AS “Bekona eksports” padomes loceklis F. Gaidulis un citi.

Pagastā darbojas:

  • bibliotēka, kurā pieejams interneta pieslēgums, kopētāja, datortehnikas pakalpojumi,
  • Jāņa Visocka ģimenes ārsta prakse,
  • kultūras nams, kurā darbojas folkloras kopa “Ūzuleni” (vadītāja Marija Andina),
  • bērnu un  jauniešu centrs, kurā bērni un jaunieši var apmeklēt rotaļu istabu, spēļu zāli, kā arī pagasta iedzīvotājiem (par samaksu) ir iespēja apmeklēt dušu un izmantot veļas mazgāšanas pakalpojumus,
  • bāriņtiesa,
  • komunālā saimniecība,

Ozolmuižas  ciemā ir sporta laukums, kur katru gadu notiek sporta svētki.

Ir nodrošināta regulāra sabiedriskā transporta satiksme ar Rēzekni.

Tūrisma objekti: Ozolmuižas katoļu baznīca, zvanu tornis un vārti, Ozolmuižas kapliča, Spriņģu pilskalns, Voronovas senkapi, Ozolmuižas parks, ZS “Untumi” (izjādes ar zirgiem, tūrisma informācija, stārķu ligzdas dzīves vērošana ar datora ekrāna palīdzību, viesību norises organizēšana un apkalpošana, ZS “Kalēji” (makšķerēšana, telts vietas, atpūtas mājiņas. Ir izveidots velotūrisma maršruts Ozolmuižas un Sakstagala pagastā.

Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas Romas katoļu baznīca Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas pagasts Ozolmuižas pagasts