Kantinieku pagasts

Pagasta kopējā platība: 5785,9 ha,
tajā skaitā:
l/s izmantojamā zeme – 3362,1 ha,
meži (ieskaitot Latvijas valsts mežus) – 1874,5 ha.
Iedzīvotāju skaits: 446 (uz 01.01.2018)
Kantinieku pagasta karte
Kantinieku pagasts atrodas Rēzeknes novada vidusdaļā. Pagasta centrs Liuža atrodas 3,5 km no dzelzceļa stacijas Sakstagals(dzelzceļš Rīga — Maskava) un 3 km no šosejas Rīga — Rēzekne braucot pa valsts autoceļu V-552 Dricānu virzienā.
Kantinieku pagasts izveidots 1949. gadā, atdalot teritoriju no Sakstagala pagasta, bet 1977. gadā teritorijai pievienotas platības no Rikavas pagasta. Pagasta nosaukums cēlies no apdzīvotās vietas Kantinieki, kurā sākotnēji atradās arī pagasta telpas. Kopš 2014. gada 1. jūnija Kantinieku pagasts pārveidots par Sakstagala pagasta struktūrvienību.
Pagasta pārvalde atrodas kopējās administratīvā centra telpās, kurā izvietota bibliotēka, feldšeru vecmāšu punkts, Kantinieku pasta nodaļa.
Pagastam cauri tek Liužanka, Murdula, Sūļupe, bet Rēzeknes upe ir robežupe ar Sakstagala pagastu.
Kantinieku pagasta Liužā ir rakstnieka Jāņa Klīdzēja dzimtas vieta “Upmaļi”. Rakstnieks Jānis Klīdzējs dzimis Kantinieku pagasta Liužas ciemā. Beidzis komercskolu Rēzeknē, studējis lauksaimniecību Latvijas Universitātē un klīnisko socioloģiju Kalifornijas universitātē. 1950. gadā emigrējis uz ASV, Kalifornijas štata Napas pilsētu, kur pavadījis mūža nogali. Literārajai darbībai rakstnieks pievērsies agri. Latgaliski izdotajā žurnālā Sauleite 1933. gadā publicēti viņa pirmie dzejoļi. Klīdzējs ir sarakstījis 8 romānus, 11 stāstu krājumus, 2 eseju krājumus un apceres par savas dzimtās Latgales laužu katoliski latvisko mentalitāti. Par romānu Sniegi rakstniekam piešķirta Kultūras fonda balva, romāns Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī izpelnījies Krišjāņa Barona fonda prēmiju, bet Dāvātās dvēseles — Jaunsudrabiņa fonda balvu.
Pēc romāna Cilvēka bērns sižeta Jānis Streičs ir uzņēmis tāda paša nosaukuma filmu latgaliešu valodā, kas guvusi skatītāju mīlestību un kino kritiķu atzinību ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Jāņa Klīdzēja dzimtas kapi atrodas Kantinieku kapsētā, bet rakstnieka dzimto māju vietā Liužas ciemā šalko liepas.
Marta Bārbale Jāņa Klīdzēja dzimtajai pusei ir veltījusi šādas rindas:
Lyuža, Lyuža – vōrds tik skaneigs,
Kaidi meili, sylti reiti.
Varbyut izskrīs puika maneigs
Nūdzīdōt mums Bryunaceiti.
Ak, tik skumi teira dzīsme
Pōrzib pōri Sakstagolam.
Tys nav meldiņš.
Tei ir līsma
Cauri snīgim, cauri solam…
Pagasta iedzīvotāji pārsvarā nodarbojas ar lauksaimniecību. Atzīstami panākumi ir zemnieku saimniecības Jaunupji īpašniekam Nikolajam Kurašovam, kurš specializējas graudkopībā, arī kokmateriālu pārstrādē.
Kantinieku pagasta Pauru un Kantinieku ciematos atrodas senkapi, bet Kantinieku ciemā Liužankas upes Krastā Kantinieku pilskalns. Par pagasta ļaužu dziļo katolisko ticību liecina pieci krucifiksi: Mīzānos, Kristceļos, Kantiniekos, Ciskānos, Leimaniškās.
Kantinieku pagasts Kantinieku pagasts Kantinieku pagasts