Audriņu pagasts

Audriņu pagasta karte
Pagasta kopējā platība: 6689,6 ha; tajā skaitā:
  • ūdeņi – 98,9 ha,
  • meži – 1671,9 ha,
  • l/s izmantojamā zeme – 4174,9 ha.

Iedzīvotāju skaits: 980 (uz 01.01.2018)

Audriņi ir piepilsētas pagasts, tā vēsturiskais un administratīvais centrs, Audriņu ciems, atrodas 12 km uz ziemeļiem no novada centra, Rēzeknes. Audriņu tuvākie kaimiņi ir Kantinieku, Dricānu, Ilzeskalna, Vērēmu, Ozolmuižas un Sakstagala pagasti. Audriņus šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš Rīga — Maskava un valsts nozīmes autoceļš Rēzekne — Gulbene. Pagasts izvietojies Latgales augstienes Burzavas paugurainē, ezeriem un mežiem bagātā apvidū, te atrodas četri ezeri — Audriņu, Puderovas, Zarečnoje un Vusaru ezeri, caur pagasta teritoriju tek divas upes — Rēzekne un Livžanka.

Audriņu ciema centrā, Rēzeknes — Gulbenes šosejas malā, garāmbraucēju skatienam paveras granīta piemineklis, ko veidojusi tēlniece Alise Veinbaha. Tas uzstādīts 1972. gadā, Audriņu traģēdijas II Pasaules karā 30. gadadienas piemiņai. 1942. gada 4. janvārī vācu fašistiskie okupanti soda operācijas laikā nodedzināja ciematu, bet ciema pieaugušos vīriešus publiski nošāva Rēzeknes tirgus laukumā. Ik gadus uz šejieni nāk Audriņu pamatskolas skolēni, noliek ziedus un godina kritušo audriņiešu piemiņu. Vēl viens piemineklis ir šķūņa vietā, kur tika sadzīti Audriņu iedzīvotāji pirms aizvešanas uz nošaušanu. Pie pagasta kultūras nama ēkas piestiprināta piemiņas plāksne fašisma upuriem.

Audriņu pagasta teritorijā atrodas divi valsts nozīmes kultūrvēsturiskie objekti — jau minētā ciema iedzīvotāju piemiņas vieta un Kuciņu senkapi. Puderovas ciemā atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis — Puderovas vecticībnieku lūgšanu namskas sākts būvēt ap 1904. gadu par draudzes locekļu saziedotajiem līdzekļiem. Celtniecība ilga 30 gadus, un tikai 1934. gadā lūgšanu namā pulcējās pirmie apmeklētāji.

Audriņu ciema centrā atrodas Audriņu pagasta pārvalde, Audriņu pamatskola, bibliotēka, kultūras nams, četri veikali, ambulance, degvielas uzpildes stacija un labi aprīkots sporta laukums, ko iedzīvotāji izmanto atpūtai.

1999. gadā tiek likti pamati Audriņu pamatskolas muzejam pamatskolā. Muzeja ekspozīcijā var iepazīties ar skolas un pagasta vēsturi, kultūru, ievērojamajiem novadniekiem — pedagogi un literāti, Tautas balvas laureāti Valēriju Seili un bibliofilu Steponu Seili, aplūkot senus sadzīves priekšmetus, darba rīkus, numismātikas kolekciju, īpaša vieta atvēlēta Audriņu traģēdijas piemiņas iemūžināšanai.

Audriņu pagasta bibliotēka dibināta 1958. gadā, kā Pudercu ciema padomes Puderu bibliotēka. No 1997. gada bibliotēka atrodas Audriņu ambulances ēkā Krasuhas ielā 3, te atrodas abonements, bērnu nodaļa un datortelpa, pieejami starptautiskā bibliotēku abonementa pakalpojumi, tiek rīkotas dažādas izstādes.

Lielākie uzņēmumi, kas darbojas Audriņu pagasta teritorijā, ir Audriņu komunālā saimniecība, SIA Audriņi V (kokzāģētava), SIA Irbe M (maizes izstrādājumu ražošana), tirdzniecības uzņēmumi SIA Ludvits, SIA BIG, IU Lusar — M, IU Lis — S, ind. komersants Larisa & Ko, SIA Lesko — N (aptiekas punkts), SIA Avin (degvielas tirdzniecība). Pagastā reģistrēta 31 zemnieku saimniecība, kas pārsvarā ražo lauksaimniecisko produkciju pašpatēriņam.

Audriņu pagasta teritorijā, 8 km no novada centra, atrodas lidlauks, kura skrejceļa garums ir 1300 m. Blakus tam ir neliela lidosta, kas pieslēgta elektrotīkliem, telefona tīkliem, lokālam ūdensvadam un kanalizācijai. 2004.gadā gaisa telpas kontrolei tika uzstādīts mūsdienīgs trīsdimensiju tālās darbības radiolokators TPS—117, kas atbilst NATO prasībām. Lidlauks patlaban atrodas Latvijas valsts zemessardzes pārziņā.

Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts Audriņu pagasts