Bērzgales pagasts

Pagasta kopējā platība: 5528,2 ha,
tajā skaitā: ūdeņi – 284,4 ha,
meži – 1246 ha,
l/s izmantojamā zeme – 3272,4 ha.
Iedzīvotāju skaits: 657 (uz 01.07.2018)
Berzgales_karteBērzgales pagasts atrodas Rēzeknes novada ZA daļā. Tas robežojas ar Lendžu, Ilzeskalna un Vērēmu pagastu Rēzeknes novadā, Mežvidu pagastu (Kārsavas novads) un Zvirgzdenes pagastu (Ciblas novads). Rēzekne no pagasta centra atrodas 21 km attālumā.

BĒRZGALE – BIERŽGAĻS ir sens latgaļu ciems. Te ir latviska vide, ļoti skaista daba. Bērzgales centrs atrodas plašā, koku apēnotā uzkalnā, divu ezeru ielokā. Pagastu šķērso Rītupe – pagasta lielākā upe. Iebraucot Bērzgalē, jau no liela attāluma ciemiņus sveic augstie baznīcas torņi, drīz pamanām plašo kultūras nama ēku, Kirkas kalnu.

Dokumentos Bieržgaļs minēts ar 1468. gadu kā Rosittenes pils filiāle Bērzgalē, kas tika dēvēta par Kirku. No 1687. – 1830. gadam Bērzgale ir Manteifeļu dzimtas īpašums. 1816. gadā Nikolajs Manteifeļs savā pilī Bērzgalē uzņēmis Krievijas caru Aleksandru I.

1832. gadā muižas īpašumi pārgāja Antonija Kazimira dēla Veitko īpašumā. Pils tika nojaukta. Tās vietā Veitko uzcēla skaistu dzīvojamo muižas ēku ar balkonu 2. stāvā.

Micānu Kirkas kalns—pilskalns atrodas savrupā, ieapaļā ap 20 m augstā kalnā. Kirkas kalnā 1792.g. tika uzcelta luterāņu baznīca, kura 1912. gadā nodega. Pilskalna izlīdzinātā plakuma caurmērs ap 35 – 40 m. Pilskalns bijis apdzīvots mūsu ēras I g.t.

Meži pagastā aizņem 1157 ha, t.i. 1/5 daļu. Ūdeņi – 284,4 ha. Micānu (Bērzgales) ezers – 148 ha, platības ziņā lielākais. Tas ir līčains, sekls, lielākais dziļums 2,5 m, krasti slīkšņaini, pakāpeniski aizaug. Ezerā ir neliela mākslīgi veidota sala, kuru Veitko valdīšanas laikā uzbēruši Antonija Veitko dzimtcilvēki.

Meirānu ezers ir dziļāks (lielākais dziļums 7 m), mazāk aizaudzis, tā platība 114,8 ha. Ezerā ir divas salas. Meirānu ezerā ietek strauts no Kapiņa ezera. Meirānu un Bērzgales ezerus savieno kanāliņš. No Meirānu ezera dienvidu gala iztek Rītupe. Upes kopējais garums 138 km, tā ietek Veļikajas upē 12 km no Ostrovas pilsētas Krievijā.

Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīca uzcelta 1770. gadā. To cēlusi baronese Anna Manteifele. Baznīcu iesvētījis bīskaps Pavlovskis 1776. gadā. Svētās Annas godam konsekrēta 1897. gadā. Kopš 1967. gada baznīca ir valsts aizsargājams arhitektūras piemineklis

Bērzgales pamatskola, Nautrēnu vidusskolas struktūrvienība (vidusskola laikā no 1957.g. -2002.g.) dibināta 1896.g. kā Bērzgales 3 klasīgā pamatskola latviešu bērniem. Skolu atvēris muižnieks Antonijs Veitko. Laikā no 1927.g. – 1990.g. skola izvietota vecās muižas ēkā. 1990.g. 8. decembrī skola iegūst jaunas telpas Rītupes ielā 25. Šobrīd pamatskolā mācās 56 skolēni, pirmskolas izglītības iestādi apmeklē 40 audzēkņi.

Pagasta budžeta iestādes: pamatskola, pirmskolas izglītības iestāde, kultūras nams, bibliotēka, Antona Rupaiņa muzejs, feldšeru—vecmāšu punkts, komunālā saimniecība. Bērzgales pagastā dzimuši daudzi ievērojami Latgales kultūras un sabiedriskie darbinieki. Bijušajā pagastā, kas aptvēra Bērzgali, Lendžus, Mežvidus, daļēji arī Ilzeskalnu un Vērēmus, dzimuši: Antons Rupainis, Rozālija Tabine- Naaizmērstule, Vladislavs Bojārs, Aleksandrs Pekšs, Staņislavs Kambala, Jezups Uļjans, Alberts Uļjāns, Pīters Kotāns, Tomass Selickis, Vincents Mickāns, Jānis Opincāns u.c.

Bērzgales pussaliņā Micānu ezera krastā ir uzcelta brīvdabas estrāde, ierīkots volejbola laukums. Te tiek uzņemti ciemiņi, rīkoti kultūras un atpūtas pasākumi, vasaras nometnes. Pussaliņā nereti atpūšas tūristi un dabas mīļotāji. Brīvdabas estrādē tiek rīkoti tradicionāli pasākumi — Līgo un Pilngadības svētki, Annas diena, Sporta svētki, zaļumballes. Augusta otrajā sestdienā Bērzgalē pulcējas ļaudis no tuvām un tālām Latvijas vietām, jo šajā laikā notiek kapusvētki.

Labiekārtoti tiek arī pludmale pie Meirānu ezera un muižas parka dīķa teritorija.

Tūristi atpūtai var izmantot brīvdienu mājas “Meirānu krasts”, “Ezera sonāte” un  “Žubītes”.

Bērzgales pagasts var lepoties ar stiprām zemnieku saimniecībām: “Strauti”, (īpašnieks Tālivaldis Kopels), z/s “Bierze” (piena un gaļas lopkopība, Jānis Krukovskis), z/s “Sējējs” (graudkopība, Everita Bernāne), z/s “Rožu mājas” (aitkopība, Anita Sprukte), z/s “Annas” (piena-gaļas lopkopība, Veneranda Kuzmina). Spēcīgākie uzņēmumi Bērzgalē ir arī SIA “Annas DK” (tirdzniecība), IK “Rasma Ģērmane” (ēdināšanas pakalpojumi), SIA “Salna R” (Raitis Rancāns), SIA “Auto SDL” (Juris Stirāns).

Bērzgales kultūras namā darbojas: folkloras kopa, bērnu tautas deju kolektīvs “Bērzgalīte”, netradicionālo deju grupas “Šiks” un “Gingerry”, vokālais ansamblis “Karameles”, sieviešu vokālais ansamblis, sporta interešu pulciņš, jauniešu klubs “Baterija”

Jūs tiekat mīļi gaidīti Bērzgalē! Kontakttālrunis: 64644633—lietvede

 Brīvdienu māja “Ezera sonāte” (A.Lebeds) Bērzgales muižas ēka (A.Lebeds)
IMG_3658IMG_3254Bērzgales pamatskolaBērzgales pirmskolas iestādeFoto: Jānis MickevičsZubites1 (1072 x 804)3meiranu krasts-photo (1476 x 1107) SAM_5777 (1283 x 855)

1.