Sakstagala pagasts

Pagasta kopējā platība: 9294,8 ha,
tajā skaitā: ūdeņi – 102,4 ha,
meži – 2017,8 ha,
l/s izmantojamā zeme – 5956,2 ha,
l/s zemju vidēja auglība 31 balle.
Iedzīvotāju skaits: 1272 (uz 01.01.2018)
Sakstagala pagasta karte
Sakstagala pagasts atrodas Rēzeknes novada, Latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā, 15 km attālumā no Rēzeknes un 20 km no Viļāniem. Pagasta teritoriju šķērso Rīgas — Maskavas automaģistrāle un dzelzceļa līnija Rīga — Maskava ar staciju Sakstagalā. Pagasta administratīvais centrs ir Sakstagals, lielākās apdzīvotās vietas Ciskādi un Uļjanova.
Vēstures avotos Sakstagals pirmo reizi minēts 1582. gadā. Sakstagala pagasts pirmo reizi izveidots 1897. gada 19. februārī, tad tas ietilpa Rēzeknes apriņķī.
Vairāk kā puse pagasta iedzīvotāju skaits ir latvieši, gandrīz tikpat daudz ir krievu tautības iedzīvotāju, pārējie lietuvieši, poļi, baltkrievi, ukraiņi. Lielākā daļa iedzīvotāju darba spējīgā vecumā (70%) nodarbojas ar lauksaimniecību, pārējie strādā Rēzeknē. Ekonomiski aktīvi ir tikai 43% no visiem iedzīvotājiem (pēc tautas skaitīšanas datiem). 85% no visiem nodarbinātajiem iedzīvotājiem ir darba ņēmēji, 12% ir pašnodarbināti. Pagastā ir 155 zemnieku saimniecības, 761 piemājas saimniecības. Viena no svarīgākajām ražošanas nozarēm pagastā ir mežizstrāde un kokapstrāde. Lielākie kokapstrādes uzņēmumi atrodas Ciskādos (galdniecība, izgatavo guļbūves), Sakstagalā, Uļjanovā un Mortišķos (kokzāģētavas).
Pagastā šobrīd ir tikai viena skola — rakstnieka Jāņa Klīdzēja vārdā nosauktā Sakstagala pamatskola. Bijušajā Vītolu pamatskolas ēkā iekārtots Bērnu un ģimenes centrs “Vītoli”.  Pagastā darbojas  bērnudārzs, ambulance, individuālais uzņēmums Ciskādi - aptieka, kura apkalpo arī blakus pagasta iedzīvotājus.
Sakstagala pagastā dzimuši tādi ievērojami cilvēki kā Francis Trasuns (1864 — 1926), ievērojamākais Latgales politiķis, katoļu garīdznieks, sabiedrisks darbinieks, literāts, Latvijas apvienošanās idejas iniciators, literāte, ievērojamā Latgales atmodas darbinieka Franča Kempa dzīvesbiedre Konstance Daugule — Kempa, garīdznieks, tautas dziesmu krājējs Fēlikss Boļeslavs Laizāns, rakstnieks Raimonds Trasuns, garīdznieks, Rēzeknes skolotāju institūta direktors, žurnāla Katoļu Dzeive izdevējs Dominiks Jaudzems, laikraksta Jaunā Latgola redaktors Ludzas ģimnāzijas direktors Kārlis Sangovičs, laikraksta Latgolas vōrds redaktors Jānis Ikaunieks. Sakstagala pagasts lepojas ar Franča Trasuna muzeju Kolnasāta, kas 1992. gadā iekārtots viņa dzimtajās mājās Kolnasātā un kļuvis par ievērojamu novada kultūrvēstures centru un tūrisma objektu. Muzejā apskatāma ekspozīcija par Fr. Trasunu un novadnieku, rakstnieku Jāni Klīdzēju, tematiskās izstādes, bet klētiņā — senie sadzīves priekšmeti.
Pagastā ir tikušas rīkotas krucifiksu, katoļu garīgo grāmatu, seno amatu rīku un vietējo rokdarbnieču izstādes, notiek kultūras un atceres pasākumi novadniekiem, tikšanās ar ievērojamiem kultūras un literatūras darbiniekiem un Saeimas deputātiem.
Pagasta teritorijā atrodas 3 arhitektūras, 1 mākslas un 1 arheoloģijas piemineklis. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ir Ciskādu Romas katoļu baznīca ar tajā esošo gleznu Madonna ar bērnu, krucifiksu un ērģelēm. Baznīca ir ķieģeļu celtne, būvēta romāņu stilā vecās koka baznīcas un kapsētas vietā. Ievērības cienīgi ir arī Uļjanovas vecticībnieku nams un Vītolu pamatskolas ēka. Pagasta teritorijā atrodas Subinaites senkapi un kara kapiKomulteņu un Subinaites laukakmeņi.
Kopš 2014. gada 1. jūnija Sakstagala pagasta struktūrvienība ir blakus esošais Kantinieku pagasts.
Sakstagala pagasts Sakstagala pagasts Sakstagala pagasts Sakstagala pagasts