Publicēts 08.02.2019
Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!” Radošās darbnīcas “Es izvēlos būt radošs”
2019. gada 7. februārī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 2.-4. klašu skolēni piedalījās starpdisciplinārās radošo darbnīcu dienas “Nāc, meklē, piedalies!” nodarbībā. Radošās darbnīcas “Es izvēlos būt radošs” vadīja IIC “LoDe” radošā darba grupa. Skolēniem tika piedāvātas trīs radošās darbnīcas: krāsaina foto rāmīša, praktiski pielietojama atstarotāja un dekora izgatavošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.02.2019
Kā pārvarēt integrācijas barjeras – Rēzeknes novada pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē Dānijā
Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji 21.-23. janvārī projekta CRISCO ietvaros piedalījās starptautiskā konferencē “Valodas barjeras- barjeras personas integrācijai sabiedrībā” Vejlē, Dānijā
 Lasīt vairāk
Publicēts 01.02.2019
Dricānu vidusskolā tehniskā diena ““KOKOSANA”: kopā konstruējam savu namu”
Ceturtdien, 31.janvārī ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā tika organizēta tehniskā diena ““KOKOSANA”: kopā konstruējam savu namu”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
“Karjeras laboratorija” novada skolēniem
ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 22. janvārī Dricānu un Nautrēnu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”, kurā piedalījās skolēni no 7. – 12. klasēm, kā arī 7.-9. klašu skolēni no kaimiņu skolām – Audriņu, Gaigalavas un Jaunstrūžānu pamatskolas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.01.2019
Audriņu pamatskolas skolēni pasākumā „Karjeras laboratorija”
Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 22. janvārī Dricānu vidusskolā notika pasākums „Karjeras laboratorija”
 Lasīt vairāk
Publicēts 07.01.2019
Dubuļos dejo gan mazi, gan lieli
Projekta „Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” gaitā astoņos Rēzeknes novada pagastos sācies dejošanas nodarbību cikls. Jau tuvākajā laikā nodarbības notiks visos novada 25 pagastos. Dejotāji skolotājas Skaidrītes Babres vadībā apgūst dažādus deju soļus un stilus, sākot no disko dejām līdz pat tautu dejām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 28.12.2018
Atskats uz 2018. gadu
Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” partneriem 2018. gads ir bijis notikumiem pilns. No 3. maija, kad projekts tika uzsākts, līdz gada beigām paveiktas daudzas no ieplānotajām aktivitātēm, kopējā sadarbībā vienojot piecus Latvijas un divus Lietuvas partnerus.
 Lasīt vairāk
Publicēts 27.12.2018
Jēgpilna komunikācija sociālajos tīklos- kā to panākt
20. decembrī Rēzeknes novada pašvaldībā zālē notika seminārs par digitālo mārketingu – “Jēgpilna sociālo mediju komunikācija: tendences, rīki un ieteikumi valodu barjeras mazināšanai”.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2018
Tehniskā diena “Zinātnieku vakars” (STEM un vides joma)
11.decembrī Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros notika tehniskā diena “Zinātnieku vakars”. Skolēni divas mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja 3D maketu būves darbnīcā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 14.12.2018
Sociālā aprūpe dzīvesvietā Zviedrijā balstīta uz vērtībām
Borlänge pašvaldību Zviedrijā decembra sākumā mācību vizītē apmeklēja sociālo dienestu pārstāvji no sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām- projekta LLI-349 „Aging in Comfort” partneri. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanas iestādes, notika tikšanās ar dažādiem speciālistiem, kas pastāstīja par Zviedrijas valsts un vietējās pašvaldības sociālo aprūpi regulējošiem normatīvo dokumentu aspektiem, dalījās pieredzē par aprūpes mājās sniegšanas vispārēju organizēšanu Borlängē.
 Lasīt vairāk