Kā pārvarēt integrācijas barjeras – Rēzeknes novada pārstāvji piedalās starptautiskā konferencē Dānijā

Publicēts 05.02.2019

Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji – projekta CRISCO koordinatore, ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne, sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Selecka, Griškānu pagasta jaunatnes speciālists Igors Isupovs, komercdarbības speciāliste Maija Hartmane un Kaunatas vidusskolas skolēns Toni Angelo Fernandes 21.-23. janvārī projekta CRISCO ietvaros piedalījās starptautiskā konferencē “Valodas barjeras- barjeras personas integrācijai sabiedrībā” Vejlē, Dānijā. Konferences pirmajā dienā notika dalībnieku iepazīšanās, tad katrs dalībnieks tika aicināts apciemot dāņu ģimenes. Projekta otrajā dienā notika darbs grupās, lai stāstītu, kā katrā no projekta dalībvalstīm palīdz risināt iedzīvotājiem valodu problēmas un labāk iekļauties sabiedrībā. Pēdējā dienā tika apkopots paveiktais, lai sagatavotos nākošajai konferencei.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Vejles pašvaldības vadītājs Jens Ejner Christensen, kurš teica, ka Dānijas pārstāvji ir priecīgi uzņemt dažādu valstu pārstāvjus, kā arī pastāstīja par Vejli, kas ir sestā lielākā Dānijas pašvaldība.

Maija Hartmane, kas ļoti labi pārzina valodu barjeras problēmu, jo 10 gadu vecumā sāka mācīties Lielbritānijas skolā, nemaz nezinot angļu valodu, atzina, ka konferences tēma ir aktuāla: ” Manā gadījumā konferences tēma attiecās uz dzīves pieredzi, jo biju tiešā saskarsmē ar problēmām, kas rodas valodas barjeras dēļ, kad emigrēju uz Angliju. Valodu barjeras tēma ir ļoti aktuāla kā Latvijā, tā visa Eiropā.

Bija ļoti interesanti dalīties pieredzē ar delegācijām no citām dalībvalstīm un smelties iedvesmu no tā, kāda ir katras valsts pieeja problēmu risināšanai. Pirmās dienas projektu prezentāciju laikā tika piedāvāti dažādi risinājumi tēmām, kas bija aktuālas šai konferencei. Piemēram, Dānijas delegācija parādīja, ka starpskolu projekts, kur visi skolēni runā savā valsts valodā, var saliedēt nācijas un lauzt valodas barjeras vienlaicīgi.

Visas lekcijas un darbnīcas bija ļoti labi pārdomātas un interesantas, citu cilvēku pieredzes stāsti bija pārdomu raisoši, ļāva iedziļināties tēmās caur praktiskiem dzīves piemēriem.

Ļoti interesanta šķita dažādu ideju un darba instrumentu izmantošana valodas barjeras pārvarēšana efektīvākai sociālajai integrācijai minoritāšu grupu ietvaros.

Tāpat dažādas efektīvas komunikācijas pieejas ikdienas problēmu risināšanā, kā arī jaunas idejas projektiem, kas palīdzētu iekļaut tos, kam valsts valoda nav dzimtā valoda.

Pārsteidza kultūru atšķirība, kā tiek risinātas problēmas, pieeja pie darba; dāņu punktualitāte un profesionalitāte visās darba sfērās.”

Griškānu pagasta jaunatnes speciālists Igors Isupovs savā ikdienas darbā sastopas ar valodas barjeras problēmu:” Arī Latvijā ir sastopami gadījumi, kad viens no galvenajiem šķēršļiem ikdienas dzīves kvalitātei ir tieši valodas zināšanu trūkums.

Lai mazinātu valodu barjeras, ir jāveic kompleksi pasākumi un iedzīvotājiem ir jāsadarbojas. Gan valstij, gan sabiedrībai, gan personai ar valodas problēmām, kas rada integrācijas problēmas, ir jābūt ieinteresētiem risinājumu atrašanā. Ja kāds no iepriekš minētajiem posmiem nav motivēts un neizrāda interesi, tad varbūtība, ka tiks sasniegts vērā ņemams rezultāts, būs diezgan zems. Tāpēc ir svarīgi izstrādāt stratēģiski pareizus valodas barjeru mazinošus kompleksos pasākumus, ar kuru palīdzību ir iespējams veicināt visu sabiedrības daļu līdzdarbošanos šī jautājuma risināšanā.

Nākotnē organizējot konferences, pasākumus, kuri ir saistīti ar viesu uzņemšanu no ārvalstīm vai citiem Latvijas reģioniem, noteikti vēlētos iesaistīt šāda veida pasākumos vietējos iedzīvotājus, dodot iespēju iepazīt citu cilvēku pieredzi, tādā veidā paplašinot redzesloku.

Mums Latvijā visvairāk trūkst komunikācijas visos līmeņos. Latvijas sabiedrībai vajadzētu vairāk pievērst uzmanības kopējām problēmām, kuras skar lielāko daļu sabiedrības un būt aktīvai šo jautājumu, problēmu risināšanā.

Vietējiem iedzīvotājam bija iespēja pieteikties konferencei un līdzdarboties kopā ar CRISCO projekta dalībniekiem no dažādām Eiropas valstīm. Pārsteidza vietējo cilvēku aktivitāte un ieinteresētība piedalīties konferencē.”

Kaunatas vidusskolas skolēns Toni Angelo Fernandes nāk no divvalodīgas ģimenes, savukārt ikdienā spējīgs komunicēt gan latviešu, gan latgaliešu, gan krievu, franču un angļu valodā, atzīst, ka ieguva jaunas atziņas par integrācijas jautājumiem un barjerām : ”Konferences tēma bija saistīta ar mūsdienās aktuālu problēmu – valodas barjeru, kas kavē cilvēku integrēšanos sabiedrībā. Mani pārsteidza, cik atšķirīgas ir situācijas valstīs, kādi ir risinājumi valodas barjeru pārvarēšanai, cik dažāda ir cilvēku pieredze. Interesantākā konferences daļa bija saziņa ar dāņiem, kuriem nācās integrēties Dānijas sabiedrībā.

Esmu ieguvis jaunas zināšanas par sociālo stāvokli dažādās valstīs. Uzklausīju cilvēku integrācijas pieredzi.

Latvijā trūkst vēlmes palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir problēmas ar integrāciju sabiedrībā. Apzinos, ka mums jābūt tolerantam pret ārzemniekiem vai citiem cilvēkiem, kas sabiedrībā nejūtas droši, tāpēc centīšos šādiem cilvēkiem palīdzēt.”

Ārējo sakaru speciāliste Inta Rimšāne atzīst, ka projekts CRISCO liek cilvēkiem aizdomāties, ka mēs varam palīdzēt ne tikai sev, bet arī apkārtējiem: “Mums apkārt ir daudz cilvēku, kuriem ir vajadzīga palīdzība – apkārtējie, kaimiņi, līdzcilvēki, taču visvairāk tie, kuriem ir problēmas iekļauties sabiedrībā – etnisko minoritāšu pārstāvji, cilvēki ar īpašām vajadzībām. Mēs esam pieraduši saņemt palīdzību no citiem, bet jāmācās palīdzēt citiem. Palīdzot citiem, arī mūsu sabiedrība kļūst labāka.”

Projektā CRISCO darbojas astoņu Eiropas valstu pašvaldības no Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Nīderlandes un Slovēnijas. Visās iesaistītajās pašvaldībās ir dažādas etniskās, sociālās, formālās un neformālās grupas, kurām bieži vien ir ierobežota informācija citai par citu. Informācijas trūkums bieži vien noved pie dažādiem aizspriedumiem vai pat pie kādas grupas izolācijas.

Projekta noslēguma konference notiks jūnijā Beļģijā, un tās tēma būs “Valodas barjera- barjera integrācijā”.

Diānas Seleckas teksts un foto

Projekta publicātes foto

crisco13crisco12crisco11crisco10crisco9crisco8

crisco1crisco6crisco4

crisco logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0