Publicēts 11.12.2018
Radošā darbnīca “Gaiss” Maltā
Maltas vidusskolā projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 27. oktobrī notika radošo darbnīcu cikla “Četras stihijas: gaiss, ūdens, zeme, uguns” trešā darbnīca “Gaiss”, kuru organizēja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Nodarbībās piedalījās 75 skolēni.
 Lasīt vairāk
Publicēts 05.12.2018
Latvijas un Lietuvas partneru pārstāvji tiekas apmācībās
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notika Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācības, kurās piedalījās pārstāvji no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme”, pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada pašvaldības, Daugavpils pilsētas domes, Krāslavas novada domes, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācijas un Visaginas pašvaldības administrācijas.
 Lasīt vairāk
Publicēts 03.12.2018
Radošās darbnīcas “Būvēsim sapņu māju” Dricānu vidusskolā
ESF projekta 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros Dricānu vidusskolā arī 2018./ 2019.mācību gadā ir ieplānotas divas radošās darbnīcas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes, matemātika) un vides jomā sākumskolas un pamatskolas izglītojamajiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 29.11.2018
Rēzeknes novada pārstāvji dosies mācību vizītē
No 2. līdz 5. decembrim projekta LLI-341 „Aging in Comfort” partner-pašvaldību sociālie darbinieki, t.sk. Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale un projekta koordinatore Rēzeknes novada pašvaldībā Inta Rimšāne, kopā ar Vadošā partnera, biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme” projekta pārstāvjiem dosies mācību braucienā uz Borlänge pilsētu, Zviedriju. Brauciena mērķis ir gūt Zviedrijas pašvaldību pieredzi aprūpes mājās sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, sevišķu uzmanību pievēršot vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes mājās pieejamības nodrošināšanas praksei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Starpdisciplinārā radošo darbnīcu diena “Nāc, meklē, piedalies!”
2018. gada 23. novembrī Tiskādu vidusskolā projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 4.-6. klašu skolēni piedalījās starpdisciplinārās radošo darbnīcu dienas “Nāc, meklē, piedalies!” nodarbībā.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Rēzeknes novadā tiks uzsākta senioru aprūpe mājās
No 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim Rēzeknes novada pašvaldība piedalās projektā par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu mājās vecāka gadagājuma cilvēkiem.
 Lasīt vairāk
Publicēts 26.11.2018
Notiks apmācības investīciju piesaistei
No 28. līdz 30. novembrim Rēzeknē notiks Interreg V- A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam projekta LLI- 386 „Trans-form” apmācību cikla "Ieguldījumu piesaiste degradēto teritoriju attīstībai nākotnē" pirmā tikšanās. Projekta ietvaros paredzēta teritoriju plānotāju zināšanu par degradēto teritoriju ilgtspējīgu, videi draudzīgu plānošanu un revitalizāciju uzlabošana un pilnveidošana.
 Lasīt vairāk
Publicēts 13.11.2018
Noticis pirmais projekta “Trans-form” pieredzes apmaiņas brauciens
Pirmais brauciens uz Čehiju jau noticis, tajā piedalījās arī Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja Brigita Arbidāne. Prāga izvēlēta kā postsociālisma valsts galvaspilsēta, kura, izmantojot ES struktūrfondu atbalstu, stiprinājusi zināšanas un pieredzi degradēto teritoriju sakārtošanā. Mācību vizītes dalībnieki tika iepazīstināti ar Prāgas pašvaldības pieredzi teritorijas plānošanas jomā, Prāgas plānošanas un attīstības institūta darba organizāciju un pilsētas degradēto teritoriju revitalizēšanas gaitu.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2018
Tiskādu vidusskolas audzēkņi apmeklēja AHHAA un Ledus laikmeta centru
Jau otro gadu Tiskādu vidusskola piedalās projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Projekta ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Igauniju. Ekskursijā piedalījās 50 skolēni no 1. līdz 8. klasei.
 Lasīt vairāk
Publicēts 08.11.2018
Aicinām apmeklēt Veselības veicināšanas dienu Stoļerovā!
Ikviens interesents tiek aicināts apmeklēt Veselības veicināšanas dienu 10. novembrī plkst. 10.00 Stoļerovas pagasta Saietu namā. Pasākuma laikā četri sertificēti speciālisti – ginekologs, uztura speciālists, flebologs un pediatrs – bez maksas lasīs lekcijas un sniegs atbildes uz pasākuma apmeklētāju jautājumiem.
 Lasīt vairāk