Jauni izaicinājumi, uzsākot dalību projektā “Darbīgās kopienas”

Publicēts 27.06.2019

Latgales reģionā šī gada martā tika uzsākta Izglītības iniciatīvu centra projekta “Darbīgās kopienas” īstenošana, kurā iesaistītas Rēzeknes novada, Aglonas novada, Preiļu novada un Daugavpils pilsētas pašvaldības. Projekta īstenošanas laiks ilgs no 2019. gada marta līdz 2021. gada februārim.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Projekta “Darbīgās kopienas” mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu pedagogi, kā arī vietējās kopienas aktīvisti (vecāki, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO, mediji u.c.).

Galvenās projekta aktivitātes ir virzītas uz sabiedrības guvumu zināšanu un praktisko darbību jomā. Aktivitātes ietver:

  • apmācību programmu izstrādi un seminārus pedagogiem (A kursi) un kopienu grupām (64 semināru dienas);
  • Kopienu resursu centru (KRC) izveidi un iekārtošanu katrā no projektā iesaistītajām pašvaldībām (kopā 4 centri), to darbības plānošanu;
  • vietējo kopienu mobilizēšanas un aktivizēšanas pasākumu organizēšanu KRC (kopā 20 pasākumi);
  • atbalsta materiālu (vadlīnijas u.c.) izstrādi;
  • sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumu organizēšanu;
  • simpoziju un citi labās prakses pasākumus (video izveide u.c.), partneru tikšanās (kopā 8) u.c. pasākumus.

Projekta īstenošanai tiks izmantotas starptautiski izmantotas pieejas un mācību metodika par daudzveidīgām iespējām ģimenēm un vietējās kopienas locekļiem iesaistīties bērnu mācīšanās un attīstības procesā, vienlaicīgi attīstot vietējo kopienu līdzdalības un sociālās līdzatbildības prasmes kopīgās dzīves telpas veidošanā.

Projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: izglītības iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības paplašināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana jaunā izglītības satura kontekstā).

20. jūnijā norisinājās pirmie projekta semināri novada pedagogiem, vecākiem un aktīviem vietējās sabiedrības cilvēkiem. Seminārā „Skolotāja loma vietējās kopienas attīstībā” projekta komanda -  Izglītības iniciatīvu centra (IIC) direktore Daiga Zaķe un projekta vadītāja Kristīne Liepiņa – Rēzeknes novada pedagogus aicināja domāt par skolotāja lomu un nozīmi globalizētās pasaules iespēju un izaicinājumu kontekstā, par skolotāju, ģimenes, kopienas sadarbības šķēršļiem. Tika iztirzāts jautājums par to, kas ir darbīga kopiena un kā to iesaistīt izglītības procesā?

Savukārt, seminārā „Vietējā un globālā kopiena: kā tā ietekmē mani, kā to ietekmēju es” vietējās kopienas aktīvistiem ļāva iedziļināties un rast izpratni par mūsu dzīves un atbildības telpu, par pilsonisko atbildību, par globāliem izaicinājumiem un iespējām stiprināt vietējo kopienu.

Nākamie izglītojošie semināri plānoti šī gada rudenī.

Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā https://www.britishcouncil.lv/

Sociālo mediju profili:
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/

https://twitter.com/lvBritish

https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/

Biruta Rīvāne,
projekta “Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0