Top Kopienu resursu centrs Rogovkā

Publicēts 15.12.2020

Rēzeknes novada pašvaldība 2019. gadā iesaistījās Izglītības iniaciatīvu centra un British Council īstenotajā projektā “Darbīgās kopienas”. Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī tika izveidots Kopienu resursu centrs brīvā dabā, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas teritorijā.

Projekts “Darbīgās kopienas”, kas sākotnēji tika realizēts četrās Latgales reģiona pašvaldībās – Aglonas novadā, Daugavpilī, Preiļu un Rēzeknes novadā, ir guvis lielu atsaucību vietējās kopienās. Šī gada rudenī, projektam paplašinoties, Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Britu Padomi aicināja vairākas pašvaldības izmantot iespēju iesaistīties projektā un gūt atbalstu vietējās kopienas dzīves uzlabošanai.  Nu projektā darbojas arī Ilūkstes novada, Vārkavas novada un Zilupes novada aktīvisti. Jau atkārtoti tika uzrunāta arī Rēzeknes novada pašvaldība, un 2021. gada janvārī tiek plānots atvērt Kopienu resursu centru Nautrēnu vidusskolas telpās Rogovkā.  Nautrēnu pagastā rosās un darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas – Rogovkieši, Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds, LVLKS, Sovim ļaudim un citas. Katra no tām darbojoties gādā par vietējās kopienas dzīves uzlabošanu. Centra plānošanas vizītes laikā Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža teic, ka viņas sapnis ir apvienot visas šīs organizācijas vienota mērķa un uzdevumu veikšanai.  Nautrēnu vidusskolā aktīvi darbojas jauniešu uzņēmējdarbības uzņēmumi. Vidēji gadā tiek  reģistrētas trīs firmas. Skolēni nodarbojas ar tēju audzēšanu, dizaina priekšmetu, spēļu, rotaļlietu ražošanu, pasākumu organizēšanu. Kopienu resursu centrs būs vieta, kur dažādu paaudžu, dažādu interešu pārstāvji varēs sanākt kopā, darboties, iedzīvināt jaunas idejas, iegūt prasmes un iemaņas, kuras noderēs gan sadzīvē, gan uzņēmējdarbības uzsākšanā. Pašreiz tiek iegādāts inventārs, kuru resursu centrā izmantos vietējās kopienas ļaudis.

Iegūt informāciju par tuvākajām aktivitātēm Rogovkas Kopienas resursu centrā un par iespējām iesaistīties var pie projekta koordinatores Birutas Rīvānes (tālr. 26417710; e-pasts biruta.rivane@saskarsme.lv ).

Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs
http://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/
www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs

Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā https://www.britishcouncil.lv/
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/

#DarbīgāsKopienas     #PeopleToPeople

Papildu informācija:
Izglītības iniciatīvu centra
Projektu vadītāja
Kristīne Liepiņa
Tālr.: 65235635
e-pasts: iic.kristine@gmail.com

Informāciju sagatavoja:
Biruta Rīvāne, IIC projekta „Darbīgās kopienas” vietējās kopienas koordinatore Rēzeknes novadā

Logo rinda

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0