Kopienu resursu centra izveide Sakstagala pagastā

Publicēts 16.04.2020

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolā top Rēzeknes novada Kopienas resursu aktivitāšu centrs brīvā dabā. Centra izveidi atbalsta IIC (Izglītības iniciatīvu centrs) projekts „Darbīgās kopienas” un projekta sadarbības partneris un finansētājs British Council pārstāvniecība Latvijā.

Mērķis ir izveidot Kopienas resursu centru brīvā dabā – kopā pulcējot dažādu vecumu kopienas cilvēkus, lai pilnveidotu aktīvās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Centra izveide veicinātu pagasta vides infrastruktūras sakārtošanu, kas attīstītu un daudzveidotu aktīva dzīvesveida iespējas, veicinātu fizisko aktivitāti pagasta un novada kopienai.

Lai veicinātu kopā būšanu, kopīgas aktivitātes/ darbības vietējās kopienas labā, esam ieplānojuši:

 • Ierīkot ugunskura vietu un uzstādīt soliņus;
 • Sakopt teritoriju pie skolas stadiona, iesaistot dažādus vietējās kopienas pārstāvjus;
 • Veicināt dažādu pasākumu, aktivitāšu norisi, brīvā laika pavadīšanas iespējas kopienai;
 • Šajā teritorijā ierīkot „Tūrisma šķēršļu trasi”.

 Kopienas resursu centru varēs izmantot:

 • Sakstagala pagasta kopienas visu vecumu iedzīvotāji un novada skolu skolēni un pedagogi;
 • Sakstagala pagasta kopiena – bērni, vecāki, jaunieši, kopienas iedzīvotāji brīvajā laikā aktīvai atpūtai un pagasta sporta spēlēs;
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 128 skolēni aktīvai atpūtai brīvajā laikā, brīvlaikos, vasaras nometnēs, klases pasākumos ārā;
 • Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 1.- 6. klašu skolēni, realizējot LR LOK projektu „Sporto visa klase” (obligātās āra sporta nodarbības 6 stundas nedēļā);
 • Sakstagala skolas skolēni un pedagogi, organizējot pasākumu „Boņa jautrā trase”;
 • Rēzeknes novada skolu skolēni un skolotāji (kopā 150), piedaloties ikgadējā pasākumā „Tūrisma diena”;
 • Citu novada pagastu skolēni un jaunieši, kuri apmeklēs pagastu, ciemojoties pie radiem, kā arī apmeklējot mūsu pagastu tūrisma akcijā „Aktivitāšu ciems „Sakstagals – pūra lādes ciems””.

Centra izveides darbos/ aktivitātēs iesaistās dažādu vecumu kopienas locekļi. Skolēni zīmēja, kā centrs varētu izskatīties dabā. Jau tika rīkotas divas teritorijas sakopšanas talkas, kurās piedalījās kopienas iedzīvotāji, skolēnu vecāki un vecvecāki. Sakoptajā teritorijā stādījām priežu dzīvžogu. Tika rīkota akcija, atvest uz skolu vecās auto riepas. Ļoti aktīvi šajā akcijā iesaistījās 6. klases skolēns Ralfs Irbītis kopā ar tēti. No sagādātajām riepām izveidojām riepu trasi. Tūrisma trases izveidošanai, dažādu šķēršļu pārvarēšanai, notiek konstrukciju izgatavošana.

Tiek plānots ierīkot ugunskura vietu un uzstādīt solus. Tiks organizēti dažādi pasākumi gan skolas ( zīmējumu izstāde, centra ierīkošanas darbi, apzaļumošana, riepu trases izveide mazajiem, klašu atpūtas pēcpusdienas, „Boņa jautrās trases”, sporta nodarbības ārā, u.c.), gan pagasta ( centra ierīkošanas talkas, pagasta sporta spēles, u.c.), gan novada mērogā (novada Tūrisma salidojums, vasaras aktīvistu nodarbības, u.c.). Trase mazajiem no riepām un tūrisma šķēršļu trase, sakoptā teritorija tiks izmantota gan atpūtai, gan dažādām sporta aktivitātēm bērniem, skolas vecuma jauniešiem, gan vecākiem, kuri aktīvi pavadīs savu brīvo laiku. Šis centrs brīvā dabā būs arī viens no Sakstagala atpazīstamības zīmēm, kas veicinās tūristu apmeklētību un interesi par romāna „Cilvēka bērns” autora, rakstnieka J. Klīdzēja dzimto vietu – Sakstagala pagastu, Rēzeknes novadā.

Pateicoties projekta “Darbīgās kopienas” iecerei un vietējās kopienas līdzdalībai un atbalstam, mēs iegūsim sakoptu teritoriju un izveidotu Kopienas resursu centru brīvā dabā, kas sniegs iespēju kopienas dažādu vecumu locekļiem un citiem novada iedzīvotājiem kopā pavadīt brīvo laiku, nodrošinās aktivitātes svaigā gaisā, kā arī tiks uzlabota Sakstagala apkārtējās vides infrastruktūra. Centrs brīvā dabā sniegs labumu ilgtermiņā, nodrošinot labvēlīgu vidi kopienas fiziskai attīstībai un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanā.

Silvija Freiberga,
Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas direktore

IMG-20200408-WA0047IMG-20200408-WA0062 IMG-20200409-WA0110

kopienas_logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0