Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Rasims
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: Katru trešdienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 12.00 (Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, 1.stāvs, 9.kabinets)
Tālrunis: 64607201
E-pasts: guntis.rasims@rezeknesnovads.lv
Komitejas priekšsēdētāja vietniece: Anita Ludborža
Komitejas sastāvs: Guntis Rasims, Anita Ludborža, Aivars Buharins, Viktors Ščerbakovs, Zigfrīds Lukaševičs, Pēteris Stanka, Edgars Ņizins, Juris Runčs.