Teritoriālā pastāvīgā komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Elvīra Pizāne
Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 (Rēzeknes novada pašvaldība, Atbrīvošanas aleja 95, 2.stāvs, 18.kabinets)
Kontaktinformācija: tālrunis 64623200
E-pasts: elvira.pizane@rezeknesnovads.lv
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Buharins
Komitejas sastāvs: Elvīra Pizāne, Aivars Buharins, Anita Ludborža, Vasīlijs Bašmakovs, Vilis Deksnis, Pēteris Stanka, Juris Runčs, Anatolijs Laizāns.