2018. gada iepirkumu līgumi

Līguma noslēgšanas datums Līgums
06.12.2018. LĪGUMS Nr 6.1/112 “Par katla piegādi un uzstādīšanu Griškānu pirmsskolas izglītības iestādē”
28.11.2018. LĪGUMS Nr. 8.4/1221 par deju nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumiem 
20.11.2018. Līgums Nr. IzL/18/11-3665 VS Nr. 8.4/1185 par degvielas kredītkartes VIADA izmantošanu 
30.10. 2018. Līgums Nr. KRU2018/10/30 Parka ielas seguma atjaunošana Ozolmuižā, Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā ( OPP 2018/4)
29.10.2018. Līgums Nr. 8.3/1109 par projektēšanas pakalpojumu 
19.10.2018. Līgums Nr. 8.4/1093 par Rēzeknes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu un apsekošanas pārskata sagatavošanu.
19.10.2018. Līgums Nr. 8.3/1091 par autoceļa Nr.6612 Ciskova – Cirmas st. 1,950 km Rēzeknes novada Lendžu pagastā pārbūvi;
08.10.2018. LĪGUMS Nr. 2018/3
03.10.2018. Līgums Nr.8.3/1039 par autoceļa Nr.5627 Litavnieki – Jupatovka 1,895 km Rēzeknes novada Griškānu pagastā pārbūvi.  
03.10.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/111
01.10.2018. „Pārtikas produktu piegāde Dricānu vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām 2018.-2019.gadā” (identifikācijas Nr. DPP 2018/3)
03.10.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/110
27.09.2018. Līgums Nr.8.4/998 “Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām”  
26.09.2018. LĪGUMS Nr. 8.4/978 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
18.09.2018. Līgums Nr.4.27.2/12 par piena produktu un siera piegādi Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām.
18.09.2018. Līgums Nr.4.27.2/11 par kartupeļu piegādi Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām;
18.09.2018. Līgums Nr.4.27.2/10 par gaļas un gaļas produktu piegādi Tiskādu speciālās internātpamatskolas un bērnu nama vajadzībām;
12.09.2018. Līgums Nr. 8.11/956 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!” 
12.09.2018. Līgums Nr. 8.11/955 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
06.09.2018. LĪGUMS  Nr. ČPP 2018/4
29.08.2018 LĪGUMS Nr. 5/2018 par pārtikas produktu piegādi ar  RGK
27.08.2018. Līgums Nr.6.3/38 par pārtikas produktu piegādi.
27.08.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/8 par pārtikas produktu piegādi ar Latgales Piens
22.08.2018 LĪGUMS NR. 6.3./6  par pārtikas produktu piegādi  ar Vecā Maiznīca
22.08.2018 LĪGUMS Nr. 6.3./7 par pārtikas produktu piegādi ar Kabuleti Fruit
15.08.2018. Līgums Nr.6.3/37 par pārtikas produktu piegādi
15.08.2018. Līgums Nr.6.3/35 par pārtikas produktu piegādi
14.08.2018. Līgums Nr.6.3/33 par pārtikas produktu piegādi
10.08.2018. Līgums Nr.5./199 par pārtikas produktu piegādi
10.08.2018. LĪGUMS Nr. GPP 2018/5
01.08.2018. LĪGUMS Nr.GPP 2018/5
27.07.2018. LĪGUMS Nr. 6.2./1 „Dricānu vidusskolas ēkas cokola remontdarbi”
25.07.2018. Līgums Nr.8.3/853 par gājēju celiņu izbūvi Janopolē.
17.07.2018. Līgums Nr.6.3/3
17.07.2018. Līgums Nr.6.3/4
04.07.2018. Līgums Nr.8.3/747 “Kalnu ielas 1,238 km Maltā, Rēzeknes novada Maltas pagastā pārbūve”
04.07.2018. Līgums Nr.8.3/748 “Autoceļa Nr.7238 Lipušku centrs – A.Strogonova un Līgo ielas 1,521 km Rēzeknes novada Mākoņkalna pagastā pārbūve”
04.07.2018. Līgums Nr.8.15/758 par jauna vieglā automobiļa iegādi pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
25.06.2018. Līgums par drupinātās grants maisījuma piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
25.06.2018. Līgums par dolomīta šķembu maisījuma un dolomīta sīkšķembu piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
21.06.2018. Līgums Nr.8.4/683 “Mentora pakalpojumi projekta “PROTI un DARI!” ietvaros”.
21.06.2018. Līgums Nr.8.4/681 “Pretputekļu absorbenta iestrāde grants-šķembu ceļu seguma virskārtā”;
11.06.2018. Līgums Nr.8.4/659 “Masu pasākuma “Aviācijas diena 2018″ organizēšana lidlaukā “Rēzekne”, Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā”  
11.06.2018. Līgums Nr.8.4/646 “Veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumi projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!””
24.05.2018. Līgums Nr. IzL/18/05-3166 VS par degvielas kredītkartes “VIADA” izmantošanu
22.05.2018. Līgums Nr.6.3/142
21.05.2018. Pārtikas produktu pirkuma līgums Nr.6.1./52 (GPP 2018/4) 
21.05.2018. Pārtikas produktu pirkuma līgums Nr.6.1./73 (GPP 2018/4)
21.05.2018. Pārtikas produktu pirkuma līgums Nr.6.1/51 (GPP 2018/4)
21.05.2018. Pārtikas produktu pirkuma līgums Nr.6.1/56 (GPP 2018/4)
18.05.2018. Pārtikas produktu pirkuma līgums Nr.6.1/55 (GPP 2018/4)
15.05.2018. Līgums Nr.8.3/525 “Autoceļa Nr.5611 Čapkova – Geikina 1,157 km Griškānu pagastā pārbūve”.
15.05.2018. Līgums Nr.8.3/526 “Autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns 1,25 km 1.kārta Kaunatas pagastā pārbūve”;
15.05.2018. LĪGUMS par drupinātās grants un dolomīta šķembu piegādi 
15.05.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/4 par ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 
25.04.2018. Līgums Nr. 8.3/447 par autoceļa Nr.7405 Ļodāni – Aizpūre 2,314 km Rēzeknes novada Nagļu pagastā pārbūvi.
25.04.2018. Līgums Nr. 8.4/451 par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 4. kārta” īstenošanai.
25.04.2018. Līgums Nr.446 par autoceļa Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1.kārta Rēzeknes novada Pušas pagastā pārbūvi.
25.04.2018. Līgums Nr. 8.3/452 par autoceļa Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km 1.kārta Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā pārbūvi.
25.04.2018. Līgums Nr. 8.3/453 par autoceļa Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā pārbūvi.
25.04.2018. Līgums Nr. 8.3/454 par autoceļa Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Rēzeknes novada Feimaņu pagastā pārbūvi
25.04.2018. Līgums Nr. 8.3/455 par autoceļa Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km Rēzeknes novada Ozolaines pagastā pārbūvi
25.04.2018. Līgums Nr. 8. 3/456 par autoceļa Nr. 4629 Čornaja- Melnais Dukstigals 1,800 km 1.kārtas Rēzeknes novada Čornajas pagastā pārbūvi
24.04.2018. Līgums Nr. 8.3/443 par autoceļu posmu Nr.4209 M.Puderovo – Audriņi un Nr.4210 Krīvmaize – Mežāri 1.kārta 1,240 km Rēzeknes novada Audriņu pagastā pārbūvi.
23.04. 2018. LĪGUMS Nr. 6.7./1  par sporta laukuma izbūves 1. kārtas būvprojekta realizāciju Kaunatas vidusskolā
21.04.2018. Līgums Nr.8.3/420 par autoceļa Nr.8814 Hatki – Pustinka 3,831 km Rēzeknes novada Silmalas pagastā pārbūvi.
17.04.2018. Iepirkuma līgums Nr. 8.4/408 par zandartu mazuļu piegādi
16.04.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/1
11.04.2018. Līgums Nr.8.4/386 par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 1. kārta” īstenošanai.
11.04.2018. Līgums Nr.8.3/384 par autoceļa Nr.54208 Gaigalavas pagastā un autoceļa Nr.9602 Vērēmu pagastā pārbūvi.
10.04.2018. Līgums Nr.8.4/379 par būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa smēdes ēkas atjaunošana” izstrādi un autoruzraudzības veikšanu būvdarbu laikā;
10.04.2018. Līgums Nr.8.11/376 par būvuzraudzības pakalpojumiem projekta “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros;
05.04.2018. Līgums Nr.8.3/364 “Autoceļu Nr.7627 un Nr.5231 pārbūve projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”
29.03.2018. Līgums Nr. 6.3/72 par degvielas piegādi
29.03.2018. Ligums Nr. 6.3/71 par kurināmās malkas iegādi
28.03.2018. Ligums  Nr. 8.3/351 “Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi”
22.03.2018. LĪGUMS Nr.6.3./17 par pārtikas produktu piegādi
21.03.2018. LĪGUMS dala Nr 6.3/16 par pārtikas produktu piegādi
19.03.2018. LĪGUMS Nr.6.3./15 par pārtikas produktu piegādi
15.03.2018. LĪGUMS  Nr.6.3./_13_par pārtikas produktu piegādi Rēzeknes novada Gaigalavā
14.03.2018. LĪGUMS Nr.6.3./12 par pārtikas produktu piegādi Rēzeknes novada Gaigalavā
14.03.2018. LĪGUMS Nr.6.3./11par pārtikas produktu piegādi  Rēzeknes novada Gaigalavā
08.03.2018. LĪGUMS Nr.6.3/9 Kurināmās malkas iegāde Rikavas pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām.
08.03.2018. LĪGUMS Nr. 6.3/11 Degvielas piegāde Rikavas pagasta pārvaldei.
06.03.2018. LĪGUMS Nr.6.7/6 par dolomīta šķembu un smilts maisījuma, dolomīta šķembu un grants piegādi.
28.02.2018. Līgums Nr.8.4/234 par sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem.
19.02.2018. Līgums Nr.8.4/164 par klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanu, noķerto klaiņojošu suņu un kaķu īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku patversmē.
19.02.2018. Līgums Nr. 8.4/163 par Rēzeknes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādi;
19.02.2018. Līgums Nr.8.3/160 par Jaunā ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki – Tuči – Janapole 1,211 km Griškānu pagastā pārbūvi;
01.02.2018. Līgums Nr.6.3./13 par kokskaidu granulu piegādi Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/109 par programmas vadītāja pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros.
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/108 par programmas vadītāja pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/107 par mentora pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/106 par mentora pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/105 par mentora pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/104 par mentora pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
17.01.2018. Līgums Nr.8.4/103 par mentora pakalpojumu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros;
15.01.2018. Līgums Nr. 6.3/6 par akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegādi Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldei
15.01.2018. Līgums Nr.8.4/58 par ZZ Dats VPS programmatūras uzturēšanas un datu izmitināšanas pakalpojumu sniegšanu.
12.01.2018. Līgums Nr.8.3/57 “Par autoceļa Nr.9202 Madolesje – Sprukti – Viši – Asāni 2,099 km Stoļerovas pagastā pārbūvi.
3.01.2018. Līgums GPP2017/3 par degvielas piegādi  Griškānu pagastam 2018 gadam
02.01.2018. Līgums Nr.8.3/1196 “Sešu autoceļu pārbūves būvuzraudzības pakalpojumi projektā “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados””.