2017. gada iepirkumu līgumi

29.12.2017. Līgums Nr.IzL/18/01-2787 VS
27.12.2017 Līgums Nr. 8.3/1201 “Būvprojekta “Lūznavas muižas kompleksa staļļu pārbūve” izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”
21.12.2017. Līgums Nr.6.3/161 Par drupinātās grants un šķembu piegādi Sak.p.p2017/3
11.12.2017. Līgums Nr.8.3/1112 “Autoceļu Nr.6817 Lūznava – Veczosna 4,433 km Rēzeknes novada Lūznavas pagastā un Nr.5811 Gailumi – Gorsvani – Turlaji 2,633 km Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā pārbūve”
01.12.2017. Līgums Nr.8.4/1114 par skriešanas/slēpošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumu ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”.
27.11.2017. Līgums Nr.8.4/1095 “Aparatūras iegāde fiziskās slodzes testu un fizisko īpašību funkcionālās diagnostikas veikšanai Rēzeknes novada iedzīvotājiem”;
15.11.2017. Līgums Nr. 8.4/1029 “Par veselības dienu pasākumu organizēšanas pakalpojumiem”
12.10.2017. Līgums Nr. 8.11/931 “Veselības vingrošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!”
09.10.2017. Līgums Nr. 8.4/906 par “B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Maltas vidusskolā.
02.10.2017. Līgums Nr.891 “Aerobikas un boules spēles nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojumi ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!””
02.10.2017. Līgums Nr.892 “Nūjošanas nodarbību ciklu vadīšanas pakalpojums ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!””;
02.10.2017. Līgums Nr.8.3/890 par autoceļa Nr. 9607 Rēzekne – Meļņova – Skudras 1,530 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūvi.
25.09.2017. Līgums Nr. 8.4/873 par “B” kategorijas autovadītāju teorētiskās un praktiskās apmācības pakalpojuma sniegšanu Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu, Kaunatas vidusskolā, Lūcijas Rancānes Makašanu amatu vidusskolā, Nautrēnu un Tiskādu vidusskolā;
18.09.2017. Līgums Nr. 643_Saimniecības_ preču iegāde Stružānu pagasta pārvaldes iestāžu vajadzībām_18.09.2017
13.09.2017. Līgums Nr.8.3/858 “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados” īstenošanai”. 
11.09.2017 Līgums Nr.8.4/850 “Video apstrādes klases inventāra iegāde”;
08.09.2017. Līgums Nr.8.3/848 par Jaunatnes ielas 0,994 km Uļjanovā, Rēzeknes novada Sakstagala pagastā pārbūvi;
08.09.2017. LĪGUMS Nr. 6.2/1
07.09.2017. Līgums Nr.8.3/846 par autoceļa Nr. 9610 Lejas Ančupāni – Lejas Ančupāni 0,391 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūvi;
06.09.2017. Līgums Nr. 6.2.39
05.09.2017. Līgums Nr.8.3/838 “Autoceļa Nr. 9632 Ratinīki – Obricki 0,436 km Rēzeknes novada Vērēmu pagastā pārbūve”;
05.09.2017. Līgums Nr.8.4/841 “Audio apstrādes klases inventāra iegāde”.
31.08.2017. LĪGUMS Nr.6.3/80
31.08.2017. LĪGUMS Nr. 8.3/830
28.08.2017. Līgums Nr. 6.3/104 par pārtikas produktu piegādi 
28.08.2017. Līgumi par pārtikas produktu piegādi Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas un pirmsskolas izglītības iestādes „Skudriņa” vajadzībām 2017./2018.gadā
29.08.2017. Līgums Nr.8.4/827 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
28.08.2017. Līgums 6.7 “Par pārtikas produktu piegādi”
28.08.2017. Līgums 6.6./38 “Par pārtikas produktu piegādi”
25.08.2017. Līgums Nr.6.3./100 “Par pārtikas produktu piegādi”
24.08.2017. Līgums Nr. 8.3/824 par atkritumu šķirošanas punktu izveidi Rēzeknes novada 8 pagastos
21.08.2017. Līgums 2017./8/RA “Par pārtikas produktu piegādi” 
17.08.2017. Līgums Nr.5/165 “Par pārtikas produktu piegādi”
15.08.2017. Līgums Nr.8.4/802 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
15.08.2017. Līgums Nr.8.4/800 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
10.08.2017. Līgums Nr.8.4/794 par lekciju/praktisko nodarbību pakalpojumu.
07.08.2017. Līgums Nr. 2 par Nautrēnu pagasta PII “Vālodzīte” siltināšanas darbu veikšanu
01.08.2017. Līgums Nr.8.4/783 “Veselības veicināšanas nometnes organizēšanas pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām ESF projektā “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā!””
01.08.2017. Līgums Nr. IzL/17/07-2360VS par degvielas kredītkartes “VIADA” izmantošanu
02.08.2017. Līgums Nr. 6.7/37 par daudzfunkcionālās ēkas teritorijas labiekārtošanu ELFLA projekta ”Sociālo pakalpojumu uzlabošana un attīstīšana Ilzeskalna pagastā” īstenošanai
07.07.2017. Līgums Nr. 8.4/717 par zandartu mazuļu piegādi
06.07.2017. Līgums Nr.6.3/27.
29.06.2017. Līgums Nr. 8.4/700 par 3D un robotikas klases inventāra piegādi.
22.06.2017. Līgums Nr. 8.4/672 par izbraukuma veselības istabas pakalpojumu.
14.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.7/31 par automobiļa iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvaldes vajadzībām  
14.06.2017. LĪGUMS Nr.6.7/29 par malkas piegādi 
14.06.2017. LĪGUMS Nr.6.7/30 par malkas piegādi  
14.06.2017. Līgums Nr.6.3/25 SIA “RUVAR”
14.06.2017. Līgums Nr.6.2/24 SIA “Rēzeknes būvserviss”
7.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/50 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 2 
7.06.2017.  LĪGUMS Nr. 6.3/49 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 1  
7.06.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/48 par malkas piegādi iepirkuma daļai Nr. 3  
31.05.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/47 par ceļu (ielu) uzturēšanas darbiem
30.05.2017. Līgums Nr.8.4/604 “Ūdenssporta inventāra iegāde”.
30.05.2017. Līgums Nr.8.4/603 “Velo inventāra iegāde”;
26.05.2017 Līgums Nr. 6.3/5 par dolomīta šķembu maisījuma piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
26.05.2017. Līgums Nr. 6.3/4 par drupinātās grants maisījuma piegādi Rēzeknes novada Čornajas pagastā
15.05.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/57 par drupinātās grants un šķembu piegādi
 10.05.2017. LĪGUMS Nr. 10-05/17 par ceļu uzturēšanas darbiem  
24.04.2017. LĪGUMS Nr. 6.3./30 
12.04.2017. Līgums Nr.6.3/2 “Par malkas iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”
12.04.2017. Līgums Nr.6.3/3 “Par kokskaidu granulu iegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldei”. Vienošanās par iepirkuma līguma grozījumiem.
26.05.2017. Grozījumi līgumā Nr.8.3/345 “Lūznavas muižas šķūņa pārbūve par plašizklaides pasākumu ēku”
11.04.2017. Līgums Nr. 8.3/345 “Lūznavas muižas šķūņa pārbūve par pašizklaides pasākumu ēku”
10.04.2017. Līgums Nr. 8.4/348 “Autotransporta pakalpojumi kultūras, izglītības un sporta pasākumu vajadzībām”
7.04.2017. Līgums Nr.6.71/13
07.04.2017. Līgums Nr. GPP 2017/2 “Ielu apgaismojuma tīkla izbūve Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta Janopoles ciemā”
31.03.2017. Līgums Nr. 8.4/305 “Par flīģeļa iegādi Maltas mūzikas skolas aprīkojuma modernizēšanai”.
22.03.2017. Līgums Nr. 8.3/266 “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana”
22.03.2017. Saimniecības un celtniecības materiālu iegāde Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2017. gadam
16.03.2017. Līgums “Par degvielas piegādi Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvaldes autotransportam 2017.-2018.gadā”;
10.03.2017. Līgums Nr. 8.4/222 ” Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” nodrošināšana ar kustību un deju pedagogu”.  
10.03.2017. Līgums Nr. 8.4/221 “Rēzeknes novada vokālās studijas „SKONAI” nodrošināšana ar māksliniecisko vadītāju”;
06.03.2017 Līgums Nr. 8.4/175 “Automašīnu tehniskā apkope un remonts Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas vajadzībām”;
02.03.2017. Pirkuma līgums Nr. KK-03/2017 
28.02.2017. LĪGUMS Nr. 6.3/9
27.02.2017. LĪGUMS Nr6_3_11 GaPP2017_1 Kokskaidu granulu iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes iestādēm.Vienošanās par grozījumiem 2017.gada 27.februāra Līgumā Nr.6.3./11 
23.02.2017. Līgums Nr. 6.3./10 “Degvielas iegāde Gaigalavas pagasta pārvaldes transportam”
23.02.2017. Līgumi iepirkumā “Pārtikas produktu piegāde izglītības iestādēm Gaigalavas pagastā”
20.02.2017. Līgums Nr.1 VP/2017
17.02.2017. Līgums Nr.1 
08.02.2017. Līgums Nr. 1 “Par dolomīta šķembu, smilts un grants piegādi”
07.02.2017. Līgums Nr. 2 “Par dolomīta šķembu, smilts un grants piegādi”
20.01.2017 Līgums Nr.6.3./8 “Par kurināmās malkas piegādi”
02.01.2017. Līgums Nr.6.3/6 “Par akmens šķembu un grants šķembu maisījuma piegādi”