Publicēts 31.05.2016
Nodarbību cikls “Kā būt labiem vecākiem”
Programmas mērķis ir vecāku kompetences personīgajā attīstībā un pašrealizācijā, ģimenes attiecību un bērnu audzināšanas jomā.

 Lasīt vairāk
Publicēts 30.05.2016
Nodarbību cikls “Mēs mācāmies dzīvot veselīgi”
Programmas mērķis ir sekmēt veselīgas dzīves vides veidošanu ģimenē un rosināt fiziski aktīvu dzīvesveidu, aktualizējot fizisko aktivitāšu un sporta nepieciešamību un nozīmi katra cilvēka un ģimenes dzīvē, kā arī veicināt vecāku izpratni par bērna emocionālo attīstību un viņu vajadzībām.
 Lasīt vairāk
Publicēts 22.08.2015
No bērnudārza uz skolu – pārmaiņas visai ģimenei
 Lasīt vairāk