Nodarbību cikls “Mēs mācāmies dzīvot veselīgi”

Publicēts 30.05.2016

Programmas mērķis ir sekmēt veselīgas dzīves vides veidošanu ģimenē un rosināt fiziski aktīvu dzīvesveidu, aktualizējot fizisko aktivitāšu un sporta nepieciešamību un nozīmi katra cilvēka un ģimenes dzīvē, kā arī veicināt vecāku izpratni par bērna emocionālo attīstību un viņu vajadzībām.

Programma ir izveidota, lai sniegtu vecākiem atbalstu un zināšanas par ģimenes emocionālo veselību un tās nozīmi stipras ģimenes veidošanā, kā arī, lai uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās attiecības. Cilvēks ir viens veselums – tālab gan fiziskā, gan emocionālā veselība ir savstarpēji saistītas un vienlīdz svarīgas. Fiziskā veselība, personības nepārtraukta attīstība un izaugsme, pāra attiecību kvalitāte un saticība ģimenē – šīs vērtības spēj nodrošināt emocionālā veselība, par ko ir jārūpējas visu dzīvi un kas ir jānodrošina saviem bērniem. Katrā nodarbībā tiek izklāstīta konkrētās tēmas teorētiskā informācija un sniegti praktiskie padomi vecākiem.

Programmu izstrādāja: Ineta Kruste, Irēna Batare, Biruta Rīvāne

1. nodarbība. Uzturs, uzturvielas, to nozīme organismā 

Mērķis: Sniegt vecākiem zināšanas un prasmes par veselīga uztura ietekmi uz veselību.

Uzdevumi:

1. Izprast veselīga uz sabalansēta uztura lietošanas nepieciešamību ikdienā.

2. Akcentēt ģimenes lomu veselīga dzīvesveida veidošanā un attīstībā.

3. Apgūt praktiski veselīga uztura receptes – gardas un interesantas uzkodas.

Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas(2×45 min.)

Aktivitātes: Iepazīšanās, diskusijas, grupu darbs, lekcija.

2. nodarbība. Uztura ietekme uz bērnu veselību un attīstību. Veselīga uztura paradumu veicināšana bērniem ģimenē un skolā 

Mērķis: Radīt izpratni par pārtikas produktu sastāvu, par uzturvielu lomu organismā, tādējādi ļaujot vecākiem veidot sev piemērotus veselīga uztura paradumus, neietekmējoties no masu medijos atrodamās daudzveidīgās un pretrunīgās informācijas.

Uzdevumi:

1. Veicināt izpratni par veselīga un kvalitatīva uztura nozīmi cilvēka dzīvē.

2. Veidot izpratni par iegūstamo informāciju pārtikas produktu etiķetēs.

3. Apgūt praktiski veselīgu našķu gatavošanas receptes bērniem.

Nodarbības ilgums: 3 akadēmiskās stundas(3×45 min.)

Aktivitātes: Diskusijas, grupu darbs, praktiskais darbs.

3. nodarbība. Fiziskās aktivitātes-veselīga dzīvesveida sastāvdaļa 

Mērķis: Aktualizēt fizisko aktivitāšu un sporta nepieciešamību un nozīmi katra cilvēka un ģimenes dzīvē, rosināt aktīvai līdzdarbībai.

Uzdevumi:

1. Veicināt izpratni par sporta un fizisko aktivitāšu nozīmi personības vispusīgā attīstībā un veselīga dzīvesveida veicināšanā.

2. Sniegt ieskatu fizisko aktivitāšu daudzveidībā un to pieejamībā.

3. Rosināt katram izvēlēties piemērotāko, atbilstošāko aktivitāti.

4. Veikt pieredzes apmaiņu starp nodarbībā iesaistītajiem vecākiem.

5. Praktiski apgūt kādu sportisko aktivitāti.

Nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (3x 45 min).

Aktivitātes: iepazīšanās ar dalībniekiem, lekcija, grupu darbs, diskusijas, praktiskā nodarbība.

4. nodarbība. Fizisko aktivitāšu nozīme veselības un ģimenes attiecību stiprināšanā  

Mērķis: Veicināt izpratni par fizisko aktivitāšu nozīmi ģimenes attiecību stiprināšanā.

Uzdevumi:

1. Veicināt ģimeņu sportisko aktivitāšu daudzveidību.

2. Veidot izpratni par fizisko aktivitāšu lomu katra cilvēka emocionālā un garīgā līdzsvara, ģimenes savstarpējo attiecību veidošanā.

3. Veikt pieredzes apmaiņu starp nodarbība iesaistītajiem vecākiem.

4. Apgūt praktiski kādu sportisko aktivitāti.

Nodarbības ilgums 3 akadēmiskās stundas (3x 45 min)

Aktivitātes: Lekcija,” prāta vētra”, diskusija, praktiskā nodarbība.

5. nodarbība. Pozitīva attieksme un emocionālais līdzsvars 

Mērķis: Veicināt vecāku izpratni par savu bērnu emocionālo attīstību un viņu vajadzībām, lai stiprinātu vecāku un bērnu attiecības.

Uzdevumi:

1. Veicināt izpratni par bērnu attīstību un audzināšanu dažādos vecumposmos, aktualizējot emociju pašregulācijas nozīmi gan bērniem, gan vecākiem.

2. Sniegt praktiski pielietojamas idejas, lai pilnveidotu sava bērna uzvedību un veicinātu viņa attīstību.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.)

Aktivitātes: diskusijas, grupu darbs, dalīšanās pieredzē, padomi vecākiem, mājas darbs.

6. nodarbība. Ģimenes emocionālā veselība 

Mērķis: Sniegt vecākiem zināšanas par ģimenes emocionālo veselību un tās nozīmi stipras ģimenes veidošanā.

Uzdevumi:

1. Izglītot vecākus, lai tie spētu tikt galā ar grūtībām, sasniegt savus dzīves mērķus un veidot emocionāli veselīgu gaisotni savā ģimenē, darbā un apkārtējā vidē.

2. Veidot vecāku izpratni par nosacījumiem kas uzlabo ģimenes emocionālo labklājību.

Nodarbības ilgums: 2 akadēmiskās stundas(2×45 min.)

Aktivitātes: diskusijas, grupu darbs, dalīšanās pieredzē, padomi vecākiem, mājas darbs.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0