Stružānu pagasta pārvalde rīko nekustamo īpašumu izsoli

Publicēts 04.12.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Stružānu pagasta pārvalde” rīko Rēzeknes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90009112679, piederošo nekustamo īpašumu elektronisko izsoli ar augšupejošu soli.

Izsolāmo īpašumu saraksts

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, no 2020. gada 14. decembra plkst. 13:00, ir jāreģistrējas izsoļu dalībnieku reģistrā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas LR oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv., un ir jāiemaksā nodrošinājuma nauda par konkrēto izsolāmo nekustamo īpašumu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība”, reģ. Nr.40900027407, AS “SEB banka”, norēķinu kontā: LV53UNLA0055000968854, kods UNLALV2X.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2020. gada 14. decembra, plkst. 13:00, turpinās līdz 2021. gada 3. janvārim, plkst.23:59. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv un https://izsoles.ta.gov.lv pēc sludinājuma publicēšanas elektronisko izsoļu vietnē. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 64667552, 28723059.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0