Skolotāji mācās integrēt tehnoloģijas pulciņu darbā

Publicēts 25.11.2020

2020. gada 1. novembrī (līdz 2022. gada 31. decembrim) Rēzeknes novada pašvaldība kā vadošais partneris sāka īstenot Erasmus+ programmas finansēto projektu “INTEGRA”. Tā mērķis ir atjaunot un dažādot esošo skolēnu interešu izglītības pulciņu piedāvājumu Rēzeknē, Rēzeknes novadā, Viļānu novadā, Jonavā (Lietuva), Kupišķos (Lietuva), Hēdemēstē (Igaunija) un Mariborā (Slovēnija).

Projekta laikā dažādu priekšmetu un pulciņu skolotāji, kas grib piedāvāt mūsdienīgus un interesantus pulciņus, eksperimentēt un paplašināt savu redzesloku, mācīsies integrēt robotiku un tehnoloģijas ne tikai fizikā vai matemātikā, bet arī svešvalodās, mākslā un darbā ar īpašajiem bērniem.

Rēzeknes novada un pilsētas, kā arī Viļānu novada skolotājiem būs iespēja pilnveidot zināšanas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pedagogu vadībā. Kursu programma ir paredzēta  gan tehnoloģiski pieredzējušiem skolotājiem, gan iesācējiem tehnoloģijās, jo skolotāja izpratne un vēlēšanas eksperimentēt . Pirmās nodarbības, pagaidām tiešsaistē, notiks 28. novembrī  un 5. decembrī.  Pedagogi mācīsies izmantot ekoloģiski tīras rotaļlietas – lielizmēra koka konstruktorusBauBau”, 3D pildspalvas, 3D projektēšanas pamatus, kā arī robotus nestandarta uzdevumu veikšanai.

Gaigalavas pamatskolas angļu valodas skolotāja Ilze Kuhaļska  atzina, ka šie kursi būs liels izaicinājums, jo humanitārajos priekšmetos tehnoloģijas līdz šim netika mācītas. Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs ” interešu izglītības nodaļas metodiķe Agita Gailiša piebilst, ka iegūtās zināšanas un izstrādātie metodiskie līdzekļi ļaus  iesaistītajiem pedagogiem atjaunot esošo pulciņu saturu, piedāvājot tehnoloģijas arī bērniem ar īpašam vajadzībām.

Projektā piedalīsies arī robotikas pulciņu skolēni, kuri kopā ar pedagogiem vadīs meistarklases ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā. Tā skolēniem būs lieliska izdevība iegūt praktisku pieredzi tehnoloģiju izmantošanā, nostiprināt spēju darboties komandā, izteikt savu viedokli, nebaidīties būt radošam, kā arī iegūt jaunus draugus citās valstīs un uzlabot angļu valodu. Plānots, ka 2022. gada oktobrī, projekta noslēguma pasākumā Rēzeknē, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Slovēnijas skolēnu vadītajās meistarklasēs varēs piedalīties arī vecāki un citi interesenti.

Pašlaik projektā iesaistītie partneri cer, ka pandēmija drīz beigsies un būs iespēja īstenot visus plānotos pasākumus.

Uzziņai:
Erasmus+ programmas īstenoto projektu Nr. 2020-1-LV01-KA201-077496 “Founding the network of technology INTEGRAtionists in pupils’ informal education” (Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā-LV) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta partneri: Rēzeknes novada pašvaldība, biedrība “Eņģeļi ar mums”, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs ”, Häädemeeste Keskkool (Igaunija), Kupiskis Povilas Matulionis progymnasium (Lietuva), Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras, Jonava (Lietuva), Academia družba za storitve d.o.o., Maribor (Slovēnija).

Inta Rimšāne
projekta vadītāja
Rēzeknes novada pašvaldība
www.rezeknesnovads.lv

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0