Skatīt "Visi saistošie noteikumi"

Visi saistošie noteikumi

SN izdošanas datums SN
numurs
SN
nosaukums
SN precizēšanas datums SN, ar kuriem SN grozīti vai atzīti par spēku zaudējušiem SN konsolidētā redakcija (pēdējais datums)
Publikācijas
datums
vai parakstīšanas datums
SN spēkā stāšanas datums
Publikācijas avots
presē
SN
spēkā esamība
20.07.2017. Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (paskaidrojuma raksts) - grozīti ar:
Nr.5 (2017), Nr.7 (2017), Nr.21 (2018) Nr.41 (2019)
Nr.44 (2019)
Nr.61 (2020)
03.04.2020.
parakstīti 20.07.2017. 21.07.2017. - spēkā esoši
20.07.2017. Nr.2 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.81„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam””
(paskaidrojuma raksts)
1.Pielikums, 2.Pielikums
- -
-
parakstīti 20.07.2017. 21.07.2017. - spēkā esoši
17.07.2009. Nr.2 -
grozīti ar -
Nr.18
Nr.25
Nr.28
Nr.40
Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013)
publicēti – 20.08.2009. 21.08.2009. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
04.07.2013. Nr.2 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām””(paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 26.09.2013. 27.09.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20) spēkā esoši
01.08.2013. Nr.3 - grozītiar Nr.21 (2013) 01.01.2014. publicēti – 08.08.2013. īstenojami ar 15.10.2013. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” Nr.154 (4959) spēkā esoši
03.08.2017 Nr.3 - - - publicēti 18.09.2017. 19.09.2017. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6(47) spēkā esoši
28.08.2013. Nr.4 - -  - parakstīti
28.08.2013.
29.08.2013.  - spēkā esoši
03.08.2017. Nr.4. - - - publicēti 18.09.2017 19.09.2017. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.6 47) spēkā esoši
17.09.2009. Nr.5 19.11.2009. grozīti ar
Nr.72
29.05.2012. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1(01)
spēkā esoši
05.09.2013. Nr.5 Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti
05.09.2013.
publicēti 26.09.2013.
06.09.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4(20) spēkā esoši
07.09.2017. Nr.5 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 7.septembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti 07.09.2017.
- - spēkā esoši
19.09.2013. Nr.6 - - - publicēti 21.11.2013. 22.11.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
21.09.2017. Nr.6 5.10.2017. - - 20.10.2017. 21.10.2017. izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673) spēkā esoši
05.10.2017. Nr.7.
-
-
-
parakstīti 05.10.2017. 06.10.2017. - spēkā esoši
01.10.2009. Nr.7
19.11.2009.
atkārtoti -21.01.2010.
vēlreiz -18.03.2010.
grozīti ar -
Nr.29
Nr.58
18.11.2011.
publicēti – 21.04.2010. 22.04.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
03.10.2013. Nr.7 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 21.11.2013. 22.11.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēka esoši
15.10.2009. Nr.8 - - - parakstīti 16.10.2009. 17.10.2009. spēkā esoši
17.10.2013. Nr.8 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam””(Pielikums Nr.1) (Pielikums Nr.2) - - - parakstīti 17.10.2013. 18.10.2013. - spēkā esoši
19.10.2017. Nr.8 - - - parakstīti 19.10.2017. 20.10.2017. - spēkā esoši
15.10.2009. Nr.9 03.12.2009. grozīti ar – Nr.59 (2011)
Nr.80 (2017)
Nr.37 (2019)
04.06.2019. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.10.2013. Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2014.gadā” (paskaidrojuma raksts) 07.11.2013. - - publicēti – 21.11.2013. 22.11.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
16.11.2017. Nr.9. “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada a15.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54″Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”" (paskaidrojuma raksts) Saistošie noteikumi 21.12.2017. publicēti 29.12.2017. 01.01.2018. laikraksts “Rēzeknes Vēstis”Nr. 153-154 (11700-11701) spēkā esoši
19.11.2009. Nr.10 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam”"(pielikumi) - - - parakstīti -20.11.2009. 21.11.2009. spēkā esoši
17.10.2013. Nr.10 - - - publicēt – 21.11.2013. 01.01.2014.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5(21)
spēkā esoši
03.12.2009. Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”

29.12.2009.
atkārtoti 21.01.2010.
grozīti ar -Nr.17
Nr.2 (2013)
Nr.10 (2013)
Nr.53 (2015)
Nr.66 (2016)
Nr.15 (2018)
Nr.31 (2019)
04.06.2019. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1(01)
spēkā esoši
17.10.2013. Nr.11 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5(21)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
21.12.2017. Nr.11. - - - parakstīti 21.12.2017 22.12.2017. - spēkā esoši
03.12.2009 Nr.12 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” 29.12.2009. grozīti ar -Nr.19
Nr.22
Nr.48
Nr.50
Nr.60
Nr.64
Nr.70
Nr.82
Nr.98
Nr.11 (2013)
Nr.29 (2014)
Nr.34 (2014)
atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
06.09.2014. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(01) spēkā neesoši no 08.08. 2015.
17.10.2013. Nr.12 07.11.2013. -
 -
publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
18.01.2018. Nr.12. 15.02.2018. -
-
publicēti 23.02.2018. 24.02.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (51) spēkā esoši
03.12.2009. Nr.13 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” - grozīti ar -

Nr.61

18.11.2010. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr.1(01)

spēkā esoši
17.10.2013. Nr. 13 07.11.2013. - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
25.01.2018. Nr.13.  - grozīti ar Nr.17 (2018)
Nr.20 (2018)
 -  parakstīti 25.01.2018.  26.01.2018.  -  spēkā esoši
17.12.2009. Nr.14 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas” 21.01.2010. grozīti ar

Nr.54

Nr.56

06.10.2010. publicēti – 22.02.2010. 23.02.2010. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr.1(01)

spēkā neesoši no 25.03.2017.
17.10.2013. Nr.14
07.11.2013.
 - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
15.02.2018 Nr.14.
03.05.2018. 07.06.2018.
- - publicēti 13.06.2018. 14.06.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
29.12.2009. Nr.15 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Rēzeknes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžetu un speciālo budžetu 2009.gadam”"(pielikums) - - - parakstīti -29.12.2009. 30.12.2009. spēkā esoši
17.10.2013. Nr.15 - - - publicēti  21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
03.05.2018 Nr.15. - - - publicēti 13.06.2018. 14.06.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
04.02.2010. Nr.16 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2010.gadam”(pielikumi) - grozīti ar -Nr.36
Nr.45
Nr.47
parakstīti -08.02.2010. 09.02.2010. spēkā esoši
17.10.2013. Nr.16 - -  - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
03.05.2018. Nr.16. 07.06.2018. - - publicēti 13.06.2018. 14.06.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (53) spēkā esoši
04.02.2010. Nr.17 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”" - - - publicēti – 01.04.2010.
atkārtoti publicēti -
21.04.2010.
02.04.2010. laikraksts “Rēzeknes Vēstis”
Nr.39 (10498),
atkārtoti -
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (02)
spēkā esoši
17.10.2013. Nr.17
- - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
19.07.2018.  Nr.17 - - - parakstīti 19.07.2018. 20.07.2018. - spēkā esoši
17.10.2013. Nr.18 - - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
04.10.2018. Nr.18. - - - publicēti 16.10.2018. 17.10.2018. laikraksts „Rēzeknes Vēstis” Nr.120
(11821)
spēkā esoši
04.03.2010. Nr.19 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 25.03.2010.
atkārtoti publicēti -
21.04.2010.
26.03.2010. laikraksts “Rēzeknes Vēstis”
Nr.36 (10495),
atkārtoti -
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (02)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
17.10.2013. Nr.19 07.11.2013. - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
18.10.2018. Nr.19. 06.12.2018. grozīti ar Nr.57.(2020.) 01.07.2020. publicēti 14.12.2018. 15.12.2018. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6 (56) spēkā esoši
17.10.2013. Nr.20 - - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
18.10.2018. Nr.20 - - - parakstīti 18.10.2018. 19.10.2018. - spēkā esoši
17.10.2013. Nr.21. 07.11.2013. - - publicēti – 21.11.2013. 01.01.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(21) spēkā esoši
01.11.2018. Nr.21. - - - parakstīti 01.11.2018. 02.11.2018. SN 10.un 11.punkts stājas spēkā 01.01.2019. spēkā esoši
15.04.2010. Nr.22 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) -
publicēti – 18.06.2010.
19.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
19.12.2013. Nr.22 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 “Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”" (paskaidrojuma raksts) - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 23.01.2014. 01.01.2014. izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr.10 (11094) spēkā neesoši no 08.08.2015.
20.12.2018. Nr.22 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”” ar pielikumiem – 1.Pielikums, 2.Pielikums, 3.Pielikums, 4.Pielikums (paskaidrojuma raksts) - - - parakstīti 20.12.2018. 21.12.2018 - spēkā esoši
15.04.2010. Nr.23 - grozīti ar-
Nr.28 (2014)
19.06.2014. publicēti – 18.06.2010. 19.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
19.19.2013. Nr.23 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.96 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”"(Pielikums1) (Pielikums2) (Pielikums3)  -  -  -  parakstīti 19.12.2013.  20.12.2013.  - spēkā esoši
31.01.2019. Nr.23. Rēzeknes novada pašvaldības  saistošo noteikumi Nr.23 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” ar pielikumiem – 1.Pielikums, 2.Pielikums, 3.Pielikums, 4.Pielikums (paskaidrojuma raksts) - - - parakstīti 31.01.2019. 01.02.2019.  - spēkā esoši
15.04.2010. Nr.24 - grozīti ar – Nr.83
Nr.18 (2013)
Nr.44 (2014)
Nr.72 (2016)
Nr.28 (2019)
 18.04.2019. publicēti – 18.06.2010. 19.06.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.3 (03)
spēkā esoši
24.01.2014. Nr.24 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2014.gadam”" (Pielikums1) (Pielikums2) - Grozīti ar – Nr. 30 (2014)
Nr.37 (2014)
- parakstīti 24.01.2014. 25.01.2014. - spēkā esoši
07.03.2019. Nr. 24 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 20. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”
(Paskaidrojuma raksts)
- - - Izdevums “Rēzeknes novada ziņas” Nr. 2 (59) spēkā esoši
15.04.2010. Nr.25 - Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013 - publicēti – 07.05.2010. 08.05.2010. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
20.03.2014. Nr.25 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.30 „Par Rēzeknes novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumiem” (paskaidrojuma raksts) 03.04.2014. - - publicēti –

29.04.2014

30.04.2014. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (23) spēkā esoši
07.03.2019. Nr. 25 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2010. gada 16. septembra saistošajos noteikumos Nr. 41 “Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”

(Paskaidrojuma raksts)

publicēti 28.02.2019 29.03.2019. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr. 2 (59)

spēkā esoši
06.05.2010. Nr.26 -
Spēku zaudējuši ar
Nr.35
- publicēti – 18.06.2010. 19.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
nav spēkā no
18.11.2010.
03.04.2014. Nr.26 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - - parakstīti

03.04.2014.

04.04.2014. - spēkā esoši
07.03.2019. Nr. 26 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldibas 2010. gada 16. septembra saistosajos noteikumos Nr. 42 “Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts) publicēti 28.03.2019. 29.03.2019. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 2 (59) spēkā esoši
07.03.2019. Nr.27. -
-
- publicēti 17.04.2019.  18.04.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60)  spēkā esoši
20.05.2010. Nr.27
„Rēzeknes novada pašvaldības ceļu aizsardzība, veicot mežu izstrādāšanas darbus”
-
atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.39
- nav publicēti - -
nav bijuši spēkā esoši
30.04.2014. Nr.27 „Nekustamā īpašuma nodokļa par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas maksāšanas kārtība Rēzeknes novadā 2014.gadā”(paskaidrojuma raksts) - - - parakstīti –30.04.2014.
publicēti
18.06.2014.
01.05.2014. -  Izdevums
“Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(24)
spēkā esoši
 30.04.2014.  Nr.28. „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)  -  - -  publicēti -
18.06.2014.
 19.06.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2(24)
  spēkā esoši
03.06.2010. Nr.28 - Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013) - publicēti – 22.06.2010. 23.06.2010. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
07.03.2019. Nr.28. - - - publicēti 17.04.2019. 18.04.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (60) spēkā esoši
30.04.2014. Nr.29  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  publicēti-
18.06.2014.
 19.06.2014.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2(24)
 Spēkā neesoši no 08.08.2015.
17.06.2010. Nr.29 15.07.2010. - -
publicēti – 20.07.2010.
21.07.2010.
laikraksts „Rēzeknes Vēstis”
spēkā esoši
21.03.2019. Nr.29. - - -

publicēti 03.06.2019.

04.06.2019.

izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)

spēkā esoši
17.06.2010. Nr.30 - grozīti ar Nr.13(2013.)
Nr.25(2014.)
Nr.39 (2014)
Nr.52.(2019.)
01.07.2020.
publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (04)
spēkā esoši
15.05.2014. Nr.30
21.03.2019. Nr.30. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
05.06.2014. Nr.31 19.06.2014.
-
-
publicēti 26.09.2014. 27.09.2014. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26) spēkā esoši
17.06.2010. Nr.31 -
grozīti ar
Nr.46
spēku zaudējuši ar Nr.91
26.02.2011.
publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 05.01.2013
21.03.2019. Nr.31. 18.04.2019.
-
-
publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
17.06.2010. Nr.32 - - - publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
19.06.2014. Nr.32
parakstīti 19.06.2014.
20.06.2014. spēkā esoši
21.03.2019. Nr.32. - - -
publicēti 03.06.2019.
04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61 spēkā esoši
17.06.2010. Nr.33 - - -
parakstīti -17.06.2010.
publicēti -13.09.2010.
18.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.07.2014. Nr.33  07.08.2014. grozīti ar Nr.57 (2015)
Nr.40 (2019)
26.07.2019. publicēti 05.09.2014.

publicēti 26.09.2014.

 06.09.2014.  izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190)
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26)
 spēkā esoši
21.03.2019. Nr.33. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
01.07.2010. Nr.34 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
- parakstīti -17.06.2010.
publicēti -13.09.2010.
18.06.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (04)
spēkā neesoši
no 05.07.2013
07.08.2014. Nr.34 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.09.2014.

publicēti 26.09.2014.

06.09.2014. izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.106 (11190)

izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26)

spēkā neesoši no 08.08.2015.
21.03.2019. Nr.34. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61)  spēkā esoši
15.07.2010. Nr.35 16.09.2010. grozīti ar Nr.90
spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018)
05.01.2013 publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
spēkā neesoši
no 24.02.2018.
07.08.2014. Nr.35 Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 29.08.2014.

publicēti 26.09.2014.

01.09.2014. izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr. 103 (11187)

izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (26)

spēkā neesoši no 08.08.2015.
21.03.2019. Nr.35. 06.06.2019. - - publicēti 17.10.2019. 18.10.2019. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr. 6 (63) spēkā esoši
29.07.2010. Nr.36 - - - parakstīti-29.07.2010. 30.07.2010. spēkā esoši
04.09.2014. Nr.36 - - - parakstīti – 04.09.2014. 05.09.2014. - spēkā esoši
04.04.2019. Nr.36. 18.04.2019. - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
18.09.2014. Nr.37. parakstīti – 18.09.2014 19.09.2014. spēkā esoši
19.08.2010. Nr.37 02.09.2010. - - publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
18.04.2019. Nr.37. - - - publicēti 03.06.2019. 04.06.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (61) spēkā esoši
19.08.2010. Nr.38 20.01.2011.
 grozīti ar-
Nr. 79
Nr.81
Nr.6(2013)
Nr.42 (2014)
Nr.32 (2019)
04.06.2019.
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (08) spēkā esoši
18.09.2014. Nr.38. 02.10.2014. publicēti 12.11. 2014.  13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)  spēkā esoši
18.04.2019. Nr.38. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
22.05.2019. Nr.39. 20.06.2019. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.39 02.10.2014. publicēti 12.11.2014. 13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.5(27)” spēkā esoši
02.09.2010. Nr.39 - - - publicēti – 13.09.2010. 14.09.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
02.05.2019. Nr.40. publicēti 25.07.2019. 26.07.2019. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (62)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.40 publicēti 12.11.2014. 13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr 5(27) spēkā esoši
02.09.2010. Nr.40 - Spēku zaudējuši ar Nr.3 (2013) - publicēti – 14.09.2010. 15.09.2010. laikraksts „Latvijas Vēstnesis” spēkā neesoši no 15.10.2013.
16.09.2010. Nr.41 -
grozīti ar-
Nr. 71
Nr.14 (2013)
Nr 25 (2019)
Nr.48.(2019)
01.07.2020. publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.41. publicēti 12.11.2014. 13.11.2014.
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (27)
spēkā esoši
16.05.2019. Nr.41. - - - parakstīti 16.05.2019. 01.06.2019.
-
spēkā esoši
16.09.2010. Nr.42 publicēti 12.11.2014. 13.11.2014.
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(27)
spēkā esoši
16.09.2010. Nr.42  - -
grozīti ar
Nr.78
Nr.15 (2013)
Nr. 43 (2014)
Nr. 26 (2019)
01.07.2020. publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (05)
spēkā esoši
06.06.2019. Nr.42 -
-
- parakstīti 06.06.2019. 07.06.2019.
-
spēkā esoši
18.09.2014. Nr.43 “„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts) publicēti 12.11.2014. 13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr 5 (27) spēkā esoši
16.09.2010. Nr.43 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” - - - publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
19.09.2019. Nr.43. “Par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (paskaidrojuma raksts) 03.10.2019. - - publicēti 17.10.2019. 01.11.2019. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6. (63) spēkā esoši
19.09.2019. Nr.44. “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2017.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - - parakstīti 19.09.2019. 20.09.2019. - spēkā esoši
18.09.2014. Nr.44. „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts) publicēti 12.11.2014. 13.11.2014. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”" Nr.5(27) spēkā esoši
16.09.2010. Nr.44 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novadā” - Atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.55 (2015) - publicēti – 17.11.2010. 18.11.2010. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5(05) spēkā neesoši no 16.10.2015.
21.10.2010. Nr.45 - - - parakstīti -21.10.2010. 22.10.2010.  izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.126 (11673) spēkā esoši
16.10.2014. Nr.45  - grozīti ar Nr.6 (2017)
Nr.18 (2018)
Nr.36 (2019)
 04.06.2019. publicēti 30.10.2014.

publicēti 12.11.2014

31.10.2014. izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr 131 (11215)
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (27)
spēkā esoši
19.09.2019. Nr.45 - - - publicēti 17.10.2019. 01.11.2019. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.6. (63) spēkā esoši
17.11.2010 Nr. 46 - - - publicēti – 25.02.2011. 26.02.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
06.11.2014 Nr.46.         -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 11.12.2014.  12.12.2014.  izdevums “Rēzeknes Vēstis” Nr.148 (11232)  spēkā neesoši no 08.08.2015.
18.12.2014. Nr.47.  18.12.2014.  19.12.2014.  spēkā esoši
29.12.2010 Nr. 47 - - - parakstīti -29.12.2010. 30.12.2010. spēkā esoši
18.12.2014. Nr.48  „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.74 „Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā””. Paskaidrojuma raksts.   -  atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)  -  publicēti 24.02.2015.  25.02.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (30)  spēkā neesoši no 15.09.2016.
06.01.2011 Nr. 48 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti – 25.02.2011. 26.02.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
 17.10.2019. Nr.48.  21.11.2019.  -  -  publicēti 10.02.2020.  11.02.2020.
01.07.2020.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)  spēkā esoši, izņemot no 1.1. līdz 1.10.punk-tam
29.01.2015. Nr.49  parakstīti 29.01.2015.  30.01.2015.  spēkā esoši
20.01.2011. Nr. 49 03.03.2011. grozīti ar Nr. 24 (2019) 29.03.2019
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.10.2029. Nr.49. 22.11.2019. - -
publicēti 10.02.2020.
01.07.2020. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1.(66) spēkā esoši
03.02.2011. Nr.50 03.03.2011. atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) -
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
19.03.2015. Nr.50 07.05.2015. grozīti ar Nr.16 (2018)
Nr.34 (2019)
Nr.59. (2020.)
 01.07.2020.  publicēti 03.07.2015.  04.07.2015. izdevums “Rēzeknes Novada ziņas” Nr 3 (32) spēkā esoši
17.02.2011 Nr.51 - grozīti ar - Nr.55 parakstīti -18.02.2011. 19.02.2011. spēkā esoši
16.04.2015. Nr.51.
- - - parakstīti 16.04.2015. 17.04.2015.     - spēkā esoši
17.10.2019. Nr.51. 21.11.2019.
02.01.2020.
- - - publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66)
17.10.2019. Nr.52. 21.11.2019. - - - publicēti 10.02.2020. 11.02.2020.
01.07.2020.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66) spēkā esoši, izņemot 1.7., 1.13. un 1.17.punktus
17.02.2011 Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”
(paskaidrojuma raksts)
07.04.2011.
grozīti ar – Nr.62
Nr.65
Nr.99
Nr16 (2013)
Nr.22 (2013)
Nr.35 (2014)
atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
01.09.2014.
publicēti –
20.04.2011.
21.04.2011.
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (08)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
03.03.2011 Nr. 53 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013)
- parakstīti -03.03.2011.
publicēti -
20.04.2011.
04.03.2011.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (08)
spēkā neesoši
no 05.07.2013
07.05.2015. Nr.53.  18.06.2015. -  -  publicēti 03.07.2015.  04.07.2015.  Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3. (32)  Spēkā esoši
21.11.2019. Nr.53. 05.12.2019. - - publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. Izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1.(66) spēkā esoši
03.03.2011 Nr.54 21.04.2011. - -  publicēti 21.06.2011.  22.06.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.3 (09)  spēkā neesoši no 25.03.2017.
06.04.2015. Nr.54. - grozīti ar Nr.77 (2016)
Nr.9 (2017)
Nr.14 (2018)
Nr.39 (2019)
Nr.45 (2019)
Nr.62.(2020.)
17.04.2020. publicēti
07.08.2015.
08.08.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.4 (33) spēkā esoši
07.11.2019. Nr.54. - - - publicēti 10.02.2020. 11.02.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”Nr.1 (66) spēkā esoši
21.07.2011. Nr.55  -  -  - parakstīti 22.07.2011. 23.07.2011. spēkā esoši
16.07.2015. Nr.55 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rēzeknes novada teritorijā” (paskaidrojuma raksts) 06.08.2015. - - publicēti 15.10.2015. 16.10.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34) spēkā esoši
21.11.2019. Nr.55 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.94 “Par Rāznas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumiem”” (paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66) spēkā esoši
01.09.2011. Nr.56 Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 1.septembra saistošiei Nr.56 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības saistošajosos Nr.14 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”

(paskaidrojuma raksts)

 -  -  -  publicēti – 05.10.2011. 06.10.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr.4 (10)

 spēkā neesoši no 25.03.2017.
16.07.2015. Nr.56. - - - publicēti
07.08.2015.
08.08.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (33)
spēka esošie
21.11.2019. Nr.56. 05.12.2019. - - publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (66)
spēkā esoši
21.11.2020. Nr.57. - - - publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (66)
spēkā esoši
20.10.2011. Nr.57  -  -  -  parakstīti 20.10.2011. 21.10.2011. spēkā esoši
06.08.2015. Nr.57. „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2014.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.33 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)  20.08.2015.  -  - publicēti
15.10.2015.
 16.10.2015. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.5 (34)  spēkā esoši
20.10.2011. Nr.58  -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
21.11.2019. Nr.59. publicēti 10.02.2020. 01.07.2020. „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (66) spēkā esoši
20.10.2011. Nr.59  -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
17.09.2015. Nr.59. - - - parakstīti 17.09.2015. 18.09.2015. - spēkā esoši
03.12.2015. Nr.59. 21.01.2016. grozīti ar
Nr.33 (2019)
01.07.2020. publicēti 16.03.2016. 17.03.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.1 (37)
spēkā esoši
03.12.2015. Nr.60. - - - parakstīti 03.12.2015. 04.12.2015 - spēkā esoši
20.10.2011. Nr.60  - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.5 (10)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
23.01.2020. Nr.60. parakstīti 23.01.2020. - - spēkā esoši no 24.01.2020.
02.04.2020. Nr.61. - - - parakstīti 02.04.2020. 03.04.2020.     - spēkā esoši
17.12.2015 Nr.61 - - - parakstīti 17.12.2015. 18.12.2015 - spēkā esoši
20.10.2011. Nr.61 -  -  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
20.10.2011. Nr.62  -  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)  - publicēti 17.11.2011.  18.11.2011. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 08.08.2015.
07.01.2016. Nr.62 - - - parakstīti 07.01.2016. 08.01.2016.     - spēkā esoši
16.04.2020. Nr.62. - - - parakstīti 16.04.2020. 17.04.2020.      - spēkā esoši
23.04.2020. Nr.63. - - - parakstīti 23.04.2020. 24.04.2020.  - spēkā esoši
21.01.2016. Nr.63 - - - publicēti 28.01.2016. 29.01.2016. izdevums“Latvijas Vēstnesis
”Nr.19 (5591)
spēkā esoši
03.11.2011. Nr.63 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
- parakstīti 03.11.2011. 04.11.2011. spēkā neesoši
no 05.07.2013
01.12.2011. Nr.64 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.01.2012. 06.01.2012. avīze “Rēzeknes Vēstis” Nr.2. spēkā neesoši no 08.08.2015.
21.01.2016. Nr.64 - - - parakstīti 21.01.2016. 22.01.2016. - spēkā esoši
04.06.2020. Nr.64. - - - parakstīti 04.06.2020. 05.06.2020.           - spēkā esoši
18.06.2020. Nr.65 publicēti 30.07.2020. 31.07.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2 (67) spēkā esoši
01.12.2011. Nr.65 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 05.01.2012. 06.01.2012. avīze “Rēzeknes Vēstis” spēkā neesoši no 08.08.2015.
28.01.2016. Nr.65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto
kopsavilkumu 2016.gadam”

Pielikums1, Pielikums2
 - grozīti ar Nr.70 (2016)  -  parakstīti 28.01.2016.  29.01.2016.  -  spēkā esoši
15.12.2011. Nr.66 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.51 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2011.gadam” - - - parakstīti 15.12.2011. 16.12.2011. spēkā esoši
03.03.2016. Nr.66 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par Rēzeknes novada pašvaldības nodevām”” (paskaidrojuma raksts) 07.07.2016 - - publicēti
14.09.2016.
15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr.4 (40)

spēkā esoši
19.01.2012. Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā” -
parakstīti 19.01.2012.
publicēti
20.02.2012
20.01.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
19.01.2012. Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”Pielikums
-
grozīti ar Nr.86
Nr.89
- parakstīti 19.01.2012. 20.01.2012. - spēkā esoši
11.09.2020. Nr.68. Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 6.augusta saistošie noteikumi Nr.68 “Par Rēzeknes novada pagastu robežu maiņu administratīvās teritorijas ietvaros”
Paskaidrojuma raksts
1. pielikums. Maltas, Lūznavas, Griškānu, Ozolaines  pagasta robežas apraksts
2. pielikums. Maltas pagasta robeža
3. pielikums. Lūznavas pagasta robeža
4. pielikums. Griškānu pagasta robeža
5. pielikums. Ozolaines pagasta robeža
-
-
- parakstīti 06.08.2020. 11.09.2020. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (68) spēkā esoši
02.02.2012. Nr.69 - grozīti ar Nr.17 (2013)
Nr.38(2019.)
26.07.2019. publicēti 15.03.2012. 16.03.2012.
laikraksts “Rēzeknes Vēstis”
Nr.32,
izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas ” Nr.8 (14)
spēkā esoši
17.03.2016. Nr.69. - - - parakstīti 17.03.2016. 18.03.2016.
-
spēkā esoši
 01.03.2012  Nr.70

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”                                                            (paskaidrojuma raksts)

 05.04.2012  atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015)
publicēti
28.05.2012
 29.05.2012  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.8 (14)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
02.06.2016. Nr.70

“Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.65 “Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam”” ar pielikumiempielikums Nr.1, pielikums Nr.2.

- - -
parakstīti 02.06.2016.
03.06.2016. - spēkā esoši
15.10.2020. Nr.70.

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” (pielikums1, pielikums2, paskaidrojuma raksts)

- - -
parakstīti 15.10.2020.
16.10.2020.   - spēkā esoši

01.03.2012

Nr.71

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.41 „Par sabiedrisko kārtību Rēzeknes novadā”   (paskaidrojuma raksts)

 -  -  -
 publicēti
28.05.2012
 29.05.2012  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši

21.07.2016.

Nr.71

“Par Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti
14.09.2016.
15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (40)
spēkā esoši
 01.03.2012  Nr.72

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr.5 „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”  (paskaidrojuma raksts)

 -  -  - publicēti
28.05.2012
 29.05.2012  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
04.08.2016. Nr.72

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti
14.09.2016.
 15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.4 (40)
 spēkā esoši
 05.04.2012  Nr.73

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts)

 - grozīti ar Nr.83,
Nr.18 (2013), Nr.44 (2014), Nr.72 (2016), Nr.28 (2019)
18.04.2019. publicēti
28.05.2012
 29.05.2012
 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.8 (14)
spēkā esoši
04.08.2016 Nr.73

“Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu” (paskaidrojuma raksts)

-

grozīti ar
Nr.29 (2019)
grozīti ar Nr.53 (2020)

01.07.2020. publicēti
14.09.2016.
 15.09.2016. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”

Nr.4 (40)

 spēkā esoši
21.01.2021. Nr.73.

„Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (1. pielikums un 2. pielikums, paskaidrojuma raksts)

-

-

- parakstīti 21.01.2021. 22.01.2021. - spēkā esoši
20.10.2016. Nr.74

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts)

- - - parakstīti 20.10.2016. 21.10.2016. - spēkā esoši
05.04.2012 Nr.74

„Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Rēzeknes novadā”     (paskaidrojuma raksts)

- grozīti ar – Nr.48 (2014)

atzīti par spēku zaudējušiem ar Nr.71(2016)

25.02.2015. publicēti

28.05.2012
29.05.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā neesoši no 15.09.2016.
20.10.2016. Nr.75

Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam” (1.Pielikums, 2.Pielikums)

- - -

parakstīti 20.10.2016.

21.10.2016. - spēkā esoši
05.04.2012 Nr.75

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”                                      (paskaidrojuma raksts)

- atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
-

parakstīti
05.04.2012.
publicēti
28.05.2012.

06.04.2012 izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.8 (14)
spēkā neesoši
no 05.07.2013
05.04.2012 Nr.76

„Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti
28.05.2012
29.05.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
15.12.2016. Nr.76

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs” (paskaidrojuma raksts)

16.02.2017.
02.03.2017.
- - publicēti
24.03.2017.
 25.03.2017. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr.2 (44)
 spēkā esoši
15.12.2016. Nr.77

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015.gada 4.jūnija saistošajos noteikumos Nr.54 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)

- - -

publicēti 16.02.2017.

17.02.2017. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43) spēkā esoši
05.04.2012 Nr.77

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā”

- - -

atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)

- - spēkā neesoši
05.04.2012 Nr.78

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par mājdzīvnieku uzturēšanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti

28.05.2012
29.05.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
29.12.2016. Nr.78

“Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.65 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2016. gadam” (1.Pielikums, 3.Pielikums)

- - - parakstīti 29.12.2016. 30.12.2016. - spēkā esoši
05.04.2012 Nr.79

„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts)

- - - publicēti

28.05.2012
29.05.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
05.01.2017. Nr.79.

„Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”(paskaidrojuma raksts)

- - - parakstīti 05.01.2017. 06.01.2017. - spēkā esošie
05.01.2017. Nr.80 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 15.oktobra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtību”” (paskaidrojuma raksts)  - - - publicēti 16.02.2017. 17.02.2017.  izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1 (43)  spēkā esoši
17.05.2012 Nr.80

„Par Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošo noteikumu Nr.77 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 17.jūnija saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kārtību koku ciršanai ārpus meža zemes Rēzeknes novada teritorijā” atcelšanu”

- - -

atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 21.jūnija lēmumu (protokols Nr.12, 2.§)

- - spēkā neesoši
26.01.2017. Nr.81 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
(paskaidrojuma raksts) 
1.Pielikums, 2.Pielikums, 3.Pielikums
 - grozīti ar
Nr.2 (2017)
Nr.8 (2017)
Nr.11 (2017)
 - parakstīti 26.01.2017. 27.01.2017.  - spēkā esoši
07.06.2012. Nr.81 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.38 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rēzeknes novadā”" (paskaidrojuma raksts
- - - publicēti 07.08.2012 08.08.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
02.03.2017. Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” 1.Pielikums, 2.Pielikums (paskaidrojuma raksts) 06.04.2017. grozīti ar Nr.51. (2020.) 01.07.2020. publicēti 13.04.2017. 14.04.2017. izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.3 (45) spēkā esoši
21.06.2012 Nr.82 “Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstam”" (paskaidrojuma raksts) 02.08.2012 atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti 07.08.2012 08.08.2012 izdevums “Rēzeknes Novada Ziņas”
Nr 9.(15)
spēkā neesoši no 08.08.2015.
19.07.2012.
Nr.83
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.73 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Rēzeknes novadā””(paskaidrojuma raksts)  -  -  -
publicēti
13.11.2012.
14.11.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
02.03.2017. Nr.83 „Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 4.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” (paskaidrojuma raksts) - - -
parakstīti 02.03.2017.
03.03.2017. - spēkā esoši
19.07.2012. Nr.84 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.24 „Par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Rēzeknes novadā”” (paskaidrojuma raksts)  -  -  -
publicēti
13.11.2012.
14.11.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
 02.08.2012.  Nr.85  „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.67 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novada pašvaldībā 2012.gadā”  - atcelti ar Rēzeknes novada domes 2012.gada 20.septembra lēmumu (protokols Nr.19, 2.§)  - -  -  - spēkā neesoši
16.08.2012 Nr.86 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošo noteikumu Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” - - - parakstīti 16.08.2012 17.08.2012 - spēkā esoši
 06.09.2012  Nr.87  „Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim”  - - -
parakstīti
06.09.2012.
publicēti
13.11.2012.
 07.09.2012
izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas”
spēkā esoši
20.09.2012. Nr.88 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu Rēzeknes novadā”
(paskaidrojuma raksts)
 -  -  -
publicēti
13.11.2012.
14.11.2012. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” spēkā esoši
18.10.2012 Nr. 89 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” - - - parakstīti 18.10.2012 19.10.2012 - spēkā esoši
01.11.2012 Nr.90 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2010.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.35 „Par Rēzeknes novada pašvaldībai piederošās vai piekritīgās zemes nomu un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”(paskaidrojuma raksts) - spēku zaudējuši ar Nr.12 (2018) -  publicēti 04.01.2013  05.01.2013 izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931) spēkā neesoši no 24.02.2018.
15.11.2012 Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”(paskaidrojuma raksts) - grozīti ar Nr.100
Nr.40 (2014)
Nr.4 (2017)
Nr.35 (2019)
18.10.2019. publicēti 04.01.2013 05.01.2013 izdevums „Rēzeknes Vēstis” Nr.2 (10931) spēkā esoši
13.12.2012 Nr.92 „Par dzīvu cūku tirdzniecības ierobežojumiem Rēzeknes novadā” (paskaidrojuma raksts) - - - publicēti 22.02.2013 23.02.2013 izdevums “Rēzeknes Vēstis” spēkā esoši
20.12.2012 Nr. 93 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 19.janvāra saistošajos noteikumos Nr.68 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2012.gadam”” - - -
parakstīti
20.12.2012
21.12.2012 - spēkā esoši
17.01.2013 Nr.94
- grozīti ar – Nr.6 (2013)
Nr.19 (2013)
Nr.56(2015.)
Nr.55 (2020)
01.07.2020. publicēti 22.02.2013 23.02.2013
izdevums “Rēzeknes Vēstis”
Nr.23 (10952)
spēkā esoši
17.01.20013 Nr.95 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rēzeknes novadā 2013.gadā”
(paskaidrojuma raksts)
- - -
parakstīti
17.01.2013
18.01.2013 - spēkā esoši
24.01.2013 Nr.96 „Par Rēzeknes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta konsolidēto kopsavilkumu 2013.gadam”
(1.Pielikums2.Pielikums)
-
grozīti ar -
Nr.4 (2013)
Nr.8 (2013)
- parakstīti 24.01.2013 25.01.2013 - spēkā esoši
07.02.2013 Nr.97 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Rēzeknes novadā”(paskaidrojuma raksts) - - - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā esoši
07.02.2013 Nr.98 „Par grozījumu Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem””(paskaidrojuma raksts) - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā neesoši no 08.08.2015.
07.02.2013 Nr.99 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.52 „Par Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”” (paskaidrojuma raksts) - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar Nr.54 (2015) - publicēti   26.03.2013. 27.03.2013. izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.1(18) spēkā neesoši no 08.08.2015.
 21.02.2013 Nr.100 „Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā””(paskaidrojuma raksts)  18.04.2013  -  -  publicēti 21.05.2013.  22.05.2013.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18) spēkā esoši
 21.03.2013 Nr.101  18.04.2013 grozīti ar Nr.20 (2013)
Nr.3 (2017)
Nr.30 (2019)
 04.06.2019.  publicēti 21.05.2013.  22.05.2013.  izdevums „Rēzeknes Novada Ziņas” Nr.2(18) spēkā esoši
18.04.2013 Nr.102 Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 18.aprīļa saistošie noteikumi Nr.102
„Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”” 
(paskaidrojuma raksts)
 - atzīti arī par spēku zaudējušiem ar
Nr.1 (2013.)
 -  parakstīti
18.04.2013.
 19.04.2013  - spēkā neesoši
no 05.07.2013
23.12.2020. Nr.72 “Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.60 „Par Rēzeknes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
Paskaidrojuma raksts
- - - parakstīti 23.12.2020. 24.12.2020. - spēkā esoši