Sabiedriskā apspriešana Sakstagala pagastā

Publicēts 22.01.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes iedzīvotāja ierosinājumu, Sakstagala pagasta Uļjanovas ciemā plānots veikt 8 koku (kļavas) izciršanu, kas atrodas piemājas saimniecībā ar kadastra nr. 7886 002 0400 ar diametru 45-50 cm.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2018. gada 25. janvāra līdz 2018. gada 7. februārim.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0