Sabiedriskā apspriešana par koku nozāģēšanu Ozolmuižas pagastā

Publicēts 08.02.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Ozolmuižas pagasta pārvalde paziņo, ka pamatojoties uz Ozolmuižas pagasta pārvaldes ierosinājumu, Ozolmuižas pagastā plāno veikt 12 (divpadsmit) koku : 6 (sešu) bērzu, diametrs – 30 cm, augstums līdz 24 m un 1 (vienas) liepas, diametrs 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Lielo Garanču kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra numuru 78780010097 un 4 (četru) priežu, diametrs 30 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas pagasta Ozolmuižas kapsētas teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7878 002 0162 un 1(oša), diametrs 50 cm, augstums līdz 24 m, kas atrodas Ozolmuižas ciema teritorijā uz Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā esošās zemes ar kadastra apzīmējumu 78780020355 izzāģēšanu. Mērķis ir atbrīvoties no bīstamiem kokiem, kas apdraud cilvēkus un vidi.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada Ozolmuižas pagasta pārvaldē (“Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads) pie lietvedes, sākot no šī gada 12. februāra līdz šī gada 26. februārim.

Sabiedriskā apspriešana tiek veikta saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 „Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0