Rēzeknes novada pedagogi apmeklē Horvātiju

Publicēts 04.01.2013

Horvātija parasti asociējas ar laisku atpūtu Adrijas jūras krastā vai nesteidzīgām pastaigām pa tūristu iecienītākajām pilsētām, pludmalēm un nacionālajiem parkiem, taču  Rēzeknes novada skolotāji, kuri nesen ir atgriezušies no Sisak-Moslavinas pašvaldības Horvātijā, pārliecinājās, ka Horvātija ir valsts, kurā daudz tiek strādāts, lai atpazītu un attīstītu bērnu un jauniešu talantus.

„Talants – tas nozīmē 99% smaga darba,” apgalvo Verēmu pamatskolas skolotāja Marina Šarigina, kura bija viena no 12 pedagogiem, kas decembrī devās  pieredzes apmaiņas braucienā uz  Horvātiju. Lai ieraudzītu bērna talantu, viņam ir jādod iespējas to parādīt. Verēmu pamatskolas direktore Jevģēnija Paura zina stāstīt, ka horvātu izglītības sistēma dod iespēju jebkuram skolēnam padziļināti apgūt kādu priekšmetu vai programmu, kā arī piedalīties dažādos pulciņos un radošajās darbnīcās. „Rēzeknes novada delegācijai bija iespēja apmeklēt trīs skolas, divas no kurām bija ar mūzikas novirzienu. Mēs baudījām bērnu koncertus, priekšnesumus un iestudētās lugas. Protams, mēs redzējām un novērtējām arī pedagogu milzīgo ieguldījumu, jo aiz nevainojama skolēna izpildījuma stāv rūpīgs un pamatīgs skolotāja ikdienas darbs,” teic direktore. „Mums bija iespēja apmeklēt stundas un piedalīties mācību procesā,”  turpina Vērēmu pamatskolas skolotāja Daina  Dervenika. „Vērojām, mācījāmies un guvām daudz jaunu ideju, ko izmantosim gan savās mācību stundās, gan ārpusklases pasākumos, piemēram, noformējot telpas un svinot svētkus.” Lielu prieku skolotājām sagādāja arī iespēja piedalīties  Sisakas pamatskolas radošajās darbnīcās, kuras vadīja paši bērni kopā ar vecākiem.

Horvāti ir ļoti muzikāla tauta. „Patīkami bija vērot, ar kādu cieņu skolēni dziedāja horvātu tautasdziesmas un spēlēja tautas mūzikas instrumentus. Visās klasēs ir Horvātijas karogi. Neaizmirstams bija koncerts Novskas mūzikas skolā, kur varējām baudīt audzēkņu sniegumu augstā tehniskā līmenī,” atmiņās dalās Maltas 1. vidusskolas skolotāja Inta Pauliņa. Savukārt šīs pašas skolas pedagogi Sandra Štekele un Imants Tučs atzīmē, ka skolās ieguldīti lieli līdzekļi mācību bāzes modernizācijai, atjaunota pilsētu un lauku infrastruktūra, neraugoties uz to, ka Sisak-Moslavinas apgabalā no 1991.-1995.gadam norisinājās karadarbība, par ko vēl aizvien liecina  ložmetēju, lielgabalu un mīnmetēju šāviņu izsistie robi uz daudzu māju sienām. Kara seku  novēršanai bija nepieciešama cieša sadarbība starp dažādām organizācijām un cilvēkiem, kā arī prioritāšu noteikšana. Viena no Horvātijas prioritātēm ir  konkurētspējīga izglītības sistēma. Sisak-Moslavinas pašvaldība, cieši sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un sponsoriem, ir nodibinājusi fondu „ISKRA”, kas materiāli atbalsta un reizi gadā ar naudas prēmijām apbalvo talantīgākos skolēnus.

„Mūsu jaunieši parasti nebrauc strādāt uz svešām zemēm – viņu talanti ir vajadzīgi mums pašiem,” ar lepnumu stāsta  projektu vadītāja Sisak-Moslavinas pašvaldībā Kristina Stimac.

Nepieciešamību meklēt un attīstīt bērnu talantus atbalsta arī Rēzeknes novada pašvaldība, kas 2011.–2013.gadā  kopā ar horvātiem darbojas Eiropas Savienības programmas Comenius-Regio partnerība projektā „Step2Peak, Activate&Respond2Kids”. Projekta saīsinātais  nosaukums ir  SPARK, kas latviski nozīmē „dzirkstele”. Projekta sadarbības partneris ir arī Rēzeknes Augstskola.

Projekta ietvaros 2012.gadā 24 Horvātijas izglītības darbinieki apmeklēja Rēzeknes novadu, kur iepazinās ar Verēmu pamatskolas, Maltas 1.vidusskolas un Rēzeknes Augstskolas pedagogu pieredzi, attīstot dažādus bērnu talantus. Savukārt 24 Latvijas pedagogiem projekts dod iespēju smelties pieredzi no horvātu kolēģiem. Jāatzīmē, ka otra 12 pedagogu grupa uz Horvātiju dosies jau aprīlī.

Fotogalerija

Inta Rimšāne,

projekta „SPARK” koordinatore Rēzeknes novadā

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0