Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē pasažieru autobusu

Publicēts 03.08.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pasažieru autobusu MAN SUE 292, valsts reģistrācijas Nr. HF1524.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Silmalas pagasta pārvaldē Saules ielā 4, Gorņicā, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30, mājaslapās www.silmala.lv., www.rezeknesnovads.lv.

Apskatīt var darba dienās, laiks 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26568623.

Pieteikumus reģistrē Silmalas pagasta pārvaldē, līdz 23.08.2018. darba dienās, laiks 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30.

Izsole notiks Saules ielā 4, Gorņica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, Silmalas pagasta pārvaldes telpās 2018. gada 24. augustā, plkst.13.00.

Pasažieru autobusa MAN SUE 292, nosacītā cena – EUR 950,00.

Nodrošinājuma nauda – 10 % no nosacītās cenas – EUR 95,00 jāieskaita Silmalas pagasta pārvaldes, reģ.Nr.90000025323, kontā Nr.LV87HABA0551034238287, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, vai jāiemaksā Silmalas pagasta pārvaldes kasē.

Samaksa par pirkumu jāveic līdz 31.08.2018.

Nolikums

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0