Rēzeknes novada domes sēde (03.09.2015.)

Publicēts 08.09.2015

Darba kārtībā:

1. Par Santas Vavilovas ievēlēšanu Ozolaines bāriņtiesas locekles amatā

2. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības 2014. gada 4. septembra noteikumos Nr.13 „Kārtība, kādā Rēzeknes novada vidusskolās tiek organizēta „B” kategorijas autovadītāju teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī autovadītāja apliecības iegūšana”

3. Par grozījumiem Adamovas speciālās internātpamatskolas nolikumā

4. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2014. gada 6. novembra lēmumā

„Par 1/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai I. A. un 2/3 domājamās daļas no apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai V. A. Lendžu pagastā”

5. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 5. februāra lēmumā

„Par nekustamā īpašuma „Ozoliņi” ar kadastra Nr. ( ) nosacītās cenas noteikšanu”

6. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 16. aprīļa lēmumā

„Par dzīvokļa īpašuma ( ), Vērēmu pagastā, ar kadastra Nr. ( ) nosacītās cenas noteikšanu”

7. Par grozījumiem Rēzeknes novada domes 2015. gada 18. jūnija lēmumā

„Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu”

8. Par grozījumu Rēzeknes novada domes 2015.gada 16.jūlija lēmumā

„Par nekustamā īpašuma ( ), kadastra Nr. ( ), nosacītās cenas noteikšanu”

9. Par nekustamā īpašuma „( )” Vērēmu pagastā un nekustamā īpašuma „( )” Audriņu pagastā nepieciešamību objekta „Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3.98 – km 12.25 (posma Rēzekne – Audriņi) rekonstrukcija” izbūvei”

10. Par dzīvokļa īpašuma ( ), Maltas pagastā, kadastra Nr. ( ), atsavināšanas izbeigšanu

11. Par Nodomu protokola par sadarbību parakstīšanu projekta īstenošanā 9.2.2.1.pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros

12. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar I. B. Stružānu pagastā

13. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu D. B. Stružānu pagastā

14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu ar S. O. Stružānu pagastā

15. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu V. C. Stružānu pagastā

16. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu M. K. Lūznavas pagastā

17. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu A. P. Stružānu pagastā

18. Par G. V. izslēgšanu no dzīvojamās telpas īres līguma Lendžu pagastā

19. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. A. Stružānu pagastā

20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu V. D. Stružānu pagastā

21. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A. I. Stružānu pagastā

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu Č. M. Stružānu pagastā

23. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu R. L. Stružānu pagastā

24. Par Evitas Vaļumas ievēlēšanu Kaunatas bāriņtiesas locekles amatā

Domes sēdes protokols
Domes sēdes lēmumi 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0