Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (29.12.2011.)

Publicēts 29.12.2011
Darba kārtībā:
  1. Par Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāta struktūrvienības – Krīzes centrs „Pilcene” likvidāciju un Rēzeknes novada domes 2011.gada 16.jūnija lēmuma „Par Rēzeknes novada Veco ļaužu pansionāta struktūrvienības – Krīzes centrs „Pilcene” – izveidi” atzīšanu par spēku zaudējušu
  2. Par grozījumiem Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta nolikumā
  3. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu lietošanā
Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0