Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (29.09.2014.)

Publicēts 30.09.2014

Darba kārtībā:

1. Par Rēzeknes novada bāriņtiesu priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un locekļu ievēlēšanu

2. Par apmaksātā papildatvaļinājuma daļas piešķiršanu Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam

Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0