Rēzeknes novada domes ārkārtas sēde (24.07.2014.)

Publicēts 23.07.2014

Darba kārtība:

1. Par atbalstu Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldes projektam „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Lūznavas pagasta PII „Pasaciņa””

2. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas pirmskolas izglītības iestādei” īstenošanu

3. Par atbalstu projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Maltas vidusskolā” īstenošanu

4. Par Vladimira Tihomirova atbrīvošanu no Audriņu pagasta pārvaldes vadītāja amata

 

Sēdes protokols

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0