Realizēts projekts „Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Publicēts 18.06.2015

Vajadzība lietot publisko interneta pieejas punktu pakalpojumus ar katru gadu palielinās, jo pieaug digitālo pakalpojumu skaits, kuru izmantošana ne tikai atvieglo ikdienu, bet arī taupa resursus. Īstenojot projektu „Rēzeknes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”, ir izveidoti jauni un uzlabota esošo publisko interneta pieejas punktu (PIPP) infrastruktūra Rēzeknes novada teritorijā, nodrošinot ikviena iedzīvotāja vai novada viesa iespējas bez maksas piekļūt internetam, lai iegūtu sev nepieciešamo informāciju izglītības, darba vai atpūtas nolūkā, izmantotu elektroniskos valsts, pašvaldības iestāžu, banku un e-pasta pakalpojumus.

Projekts tika īstenots laika posmā no 01.10.2014. līdz 30.06.2015, tā kopējā summa ir 139 475,44 EUR, no tiem ERAF finansējums – 118 554,13 EUR jeb 85%, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 5 230,32 EUR jeb 3,75% un pašvaldības līdzfinansējums 15 690,99 EUR jeb 11,25%.

Bija plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošos PIPP, no tiem 30 interneta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un septiņos punktos ir pieejama bezvadu interneta piekļuves zona. Projekta rezultātā izveidoti 37 publiskie interneta pieejas punkti, kuros uzstādīti 97 mūsdienīgi datori, 37 bezvadu interneta pieslēgumi un 30 drukāšanas un digitalizēšanas iekārtas, kas nodrošinās visiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem 100 % publisko interneta pieejas punktu esamību viņu dzīves vietas tuvumā, kā arī tiks nodrošināta projekta publicitāte.  Tāpat tiks nodrošināta augstāka interneta kvalitāte jau esošajos punktos – bezvadu pieeja internetam visu diennakti vismaz 50 metru rādiusā (atklātā laukā) ap publiskā interneta pieejas punktu.

Projekta īstenošanas vietas adreses:

 •  Piemiņas iela 9, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov. (Kultūras nams)
 •  Bērzgalē, Rītupes ielā 34, Bērzgales pag., Rēzeknes nov. (Kultūras nams)
 •  Miera iela 1, Čornaja., Rēzeknes nov. (Kultūras nams)
 •  ”Pagastmāja”, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
 •  Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, (Ūdens tūrisma attīstības centrs „BĀKA”)
 •  Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Ilzeskalna PII ēka, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov. (blakus Dienas centram – “Sniedz roku”)
 •  „Administratīvais centrs” c.Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Rāznas 36, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov. (Jauniešu centrs)
 •  Ķiršu iela 9, Dubuļi, Kaunatas pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes nov. (Muiža)
 •  Parka ielā 20, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov. (Bērnu un jauniešu centrs)
 •  Skolas 24, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Līgo iela 1, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov. (Tautas nams)
 •  Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov. (Jauniešu centrs)
 •  Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov. (Daudzfunkcionālais sabiedriskais resursu centrs)
 •  Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov. (Tautas nams)
 •  Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. (Bērnu un jauniešu centrs)
 •  Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. (Nautrēnu vidusskola)
 •  c. Dekteri, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov. (Dekteru bibliotēka)
 •  Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov. (Ozolaines bibliotēka)
 •  “Laimas”, Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Pilskalna iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov. (Muzejs)
 •  Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Kalna iela 3, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov. (Franča Trasuna muzejs “Kolnasāta”)
 •  Baznīcas 10, Ciskādi, Sakstagala pag., Rēzeknes nov. (Bērnu ģimenes centrs “Vītoli”)
 •  Jaunatnes 10, Uļjanova, Sakstagala pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Miera 4, Kruki, Silmalas pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  Preiļu 9, Štikani, Silmalas pag., Rēzeknes nov. (Tautas nams)
 •  Skolas ielā 1, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)
 •  Miera 14a, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov. (Bibliotēka)
 •  J. Zvīdra 1, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov. (Pagasta pārvalde)

PIPP apmeklētājam būs dota iespēja autorizēties ar viedkarti visos Interneta portālos. Publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju datortehnikai tiks nodrošināta A4 un A3 formāta papīra izdrukāšanas un digitalizēšanas iespējas, kā arī apmeklētājiem būs iespēja pieslēgt sev piederošus datu nesējus internetam un darboties ar tiem, kā arī veikt datu nesējiem kaitīgās programmatūras pārbaudi.

Visai iegādātajai tehnikai ir 5 gadu garantija. Projekts nodrošina stabilu PIPP darbību vismaz piecus gadus!

Eduards Medvedevs
projekta vadītājs

Autora foto

vitoli2 Verēmi1 Ozolaine1 gaigalava1Stolerova1logo_BIG

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0