Publicējamā informācija par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas AUDI A6 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Publicēts 20.12.2019

1. Objekts – automašīna AUDI A6 valsts reģistrācijas Nr.FK 9634, krāsa – melna izlaiduma gads – 1997. gads. Automašīna aprīkota ar 128 kW, 2771 cm3 benzīna dzinēju.

2. Kustamās mantas nosacītā cena – EUR 540,00

3. Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2020. gada 29. janvārim plkst.12.00 Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17.kabinetā (pieņemamajā telpā)

4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

5. Izsoles vieta un datums –Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne (administrācijas telpās) 2020. gada 30. janvārī plkst. 1300.

6. Izsoles solis – EUR 50,00

7. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, 17. kabinetā (pieņemamajā telpā), darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst.15.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības interneta mājas lapā – www.rezeknesnovads.lv.

8. Automašīnas var apskatīt iepriekš piezvanot pa tālruni 64607170 vai 29426388, Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē.

Izsoles noteikumi

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0