Publicējamā informācija par pašvaldības dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultātiem

Publicēts 02.12.2019

Apstiprināti Rēzeknes novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Lakstīgalu ielā 1, Silmalas pagastā, izsoles rezultāti, nosakot par izsoles uzvarētāju personu, kura ieguva pirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu par izsolē nosolīto augstāko cenu – 1596,34 eiro.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0