Projekts “ Apskāviens nākotnei” finiša taisnē

Publicēts 24.02.2016

Tāpat kā dabā nenovēršami jūtama pavasara tuvošanās, arī ERASMUS+ K1 aktivitātes projekta „ Apskāviens nākotnei” norise tuvojas noslēgumam. Projekta, kuru kopš 2014. gada vasaras realizē Rēzeknes novada Izglītības pārvalde, ietvaros tiek sagatavota pieaugušo izglītotāju komanda darbam ar vecākiem. Aktīvi tiek veiktas darbības, kuras vērstas uz vecāku atbalsta sistēmas veidošanu, tādējādi pašlaik norit vecāku izglītošanas piedāvājuma izstrāde un aprobācija.

2015. gadā tika izstrādātas un vecākiem noorganizētas nodarbības 7 novada skolās par tēmām:

• „Pozitīvi atbalstoša audzināšana ”( L.Šodnaka, I.Žabo)

• “Bērnu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība” (A.Dundure)

• „Vecāku loma un iespējas pašapziņas attīstībā un pašvērtējuma celšanā” ( B.Rīvāne, E.Opincāne)

• „Galda spēļu laboratorija”( I. Batare, I. Kuhaļska)- praktiskā darbnīca

• „ Ieraudzīt un izprast neizprotamo: MANDALA” (I. Kruste, S. Pranča)- praktiskā darbnīca

2016. pirmajā pusgadā Rēzeknes novada izglītības iestādes saņēma nodarbību piedāvājumu ar jaunajām tēmām:

• “Uzvedības problēmu cēloņi un to iespējamie risinājumi” (L. Šodnaka, I. Žabo)

• “Būt kopā, būt līdzās” (I.Batare, I.Kruste, S.Pranča) Šīs nodarbības moto: ”Kopā ar bērniem pavadītais laiks- ieguldījums nākotnē”, tādējādi tās saturā ietverta gan teorija un ieteikumi, gan domu apmaiņa un praktiskā darbošanās.

• “ Vecāku atbalsts bērniem skolas gaitās” ( E.Opincāne, I. Kuhaļska) Nodarbība par to, kādas ir vecāku iespējas atbalstīt savu bērnu, palīdzot viņam mācību vielas apguves grūtību gadījumā; par mācību traucējumiem un iespējamajiem risinājumiem atbalsta sniegšanā. Nodarbībā paredzēta ne tikai teorija, bet arī praktiska darbošanās un diskusijas.

• „Niķi un stiķi? Ar mīlestību un cieņu!” (A.Dundure, B.Rīvāne) Nodarbībā tiek iztirzāts jautājums- kā ar mīlestību un cieņu noteikt bērnam robežas.

Projekta komandas mērķis ir iesaistīt arvien vairāk vecāku, kuri tiktu informēti un izglītoti par to, kā būt par labiem vecākiem un atbalstīt savus bērnus, tāpēc tika izgatavots kalendārs vecākiem 2016.-2017. gadam, kurā atrodami pozitīvas audzināšanas ieteikumi un cita vērīga informācija.

Pašlaik pieaugušo izglītotāju komandas darbs tiek vērsts uz 3 vecāku izglītošanas programmu galīgo izstrādi un videolekciju sagatavošanu, kas būs pieejamas novada informatīvajā portālā.

Elita Opincāne
Izglītības pārvaldes speciāliste
projekta dalībniece

„Apskāviens nākotnei”

Līgums Nr. 2014-1-LV01-KA104-000218

erasmus-logo

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0