Projekta “Globālās skolas” starptautiskā noslēguma konference Trento (Itālijā)

Publicēts 19.03.2018

No 11. līdz 13. martam Rēzeknes novada pašvaldības delegācija piedalījās projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# starptautiskajā noslēguma konferencē Trento (Itālijā). Rēzeknes novadu konferencē pārstāvēja projekta vadītāja Inta Ozolniece, projekta koordinatore Inga Zapāne, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, vadītāja vietnieks Vilis Deksnis un ārējo sakaru koordinatore Inta Rimšāne.

Konferencē piedalījās delegācijas no visām projektā iesaistītajām valstīm (Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Portugāles un Spānijas), lai pārrunātu par projektā gūto labo pieredzi, problēmām, kā arī sadarbības iespējām nākotnē.

Visi konferences dalībnieki kopumā piedalījās astoņās dažādās apaļā galda diskusijās par globālās izglītības tēmām (piemēram: Vai es esmu globālais pilsonis? Kā mācīt un mācīties par migrāciju? Skolēnu līderība un mācīšanās nākotnē u.c.), diskutējot par situāciju savā valstī un pasaulē kopumā.

Konferences dalībniekus ar saviem referātiem par dažādiem globāliem jautājumiem un tēmām iepazīstināja lektori no dažādām valstīm un institūcijām.

Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks Vilis Deksnis norādīja, ka konferencē tika gūtas zināšanas, kas balstītas uz daudzu lektoru personīgo pieredzi gan globalizācijas procesu veidošanā un attīstībā dažādās valstīs, gan, īpaši svarīgi un būtiski, nākotnes izglītības procesu virzībā. “Konferencē pārdomām tika virzīti jautājumi par to, kāda ir saikne starp skolēnu vadību, mācīšanos un globālo pilsonību, kā arī – vai pastāv tāda lieta kā “ilgtspējīga” vadība? Lai sekmētu nākotnē inovāciju attīstību, ir nepieciešams jau no skolas sola pievērst lielāku uzmanību līderības attīstībai skolēnos. Svarīga arī ir kolektīvā rīcība, lai panāktu godīgu un ilgtspējīgu pasauli. Tika piedāvātas vairākas pieejas, lai stimulētu jaunas idejas un jaunus domāšanas veidus, kā arī notika dalīšanās praktiskajā pieredzē, iesaistoties grupu darbos.

Konferencē bija iespēja diskutēt par toleranci un mūsu nākotni, mācīšanos par to, kā dzīvot, lai Zeme pastāvētu pēc iespējas ilgāk, kā arī, lai cilvēki justos laimīgāki.

Aizdomāties lika Vatikāna radio pārstāvis, kurš dzimis un audzis Gvinejas- Bisavas Republikā un joprojām jūtas sāpināts par to, ka daudziem eiropiešiem ir neviennozīmīga attieksme pret negroīdiem. Tas vien nozīmē, ka globalizācijas tēma ir svarīga jebkurā Eiropas Savienības valstī”.

Protams, dalība konferencē ir pašsaprotams projekta noslēguma posms, tikšanās ar visu projekta dalībvalstu pārstāvjiem, kopīgas diskusijas un noderīga informācija globālajos jautājumos no zinošiem, pieredzējušiem lektoriem, taču ar to vēl projekts nebeidzas. 21. martā projekta ietvaros paredzēta vietējā projekta noslēguma konference Lūznavas muižā. Tajā piedalīsies pārstāvji no visām 24 Rēzeknes novada izglītības iestādēm, kuras darbojās un iesaistījās projektā vietējā mērogā, gūstot pieredzi globālajā izglītībā.

Projekta darba grupa

^01C6508AB689B0AC239080F7F41D3E6B76C74D65DF05271292^pimgpsh_fullsize_distr ^8F7C6B767FC89D81CEE82F652DEC0BE7877337E690288FE837^pimgpsh_fullsize_distr ^58677201487A17908A6A5612239BBF3D7E4206FB55E697494C^pimgpsh_fullsize_distr

ek logglobal logo

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0