Projekta globālās izglītības jomā vadītāja apmeklē Dublinu

Publicēts 15.05.2015

global

Projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education (Globālās skolas: EYD 2015 globālā apmācība pamatizglītībā)„ Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# ietvaros no 5. līdz 7. maijam Dublinā (Īrija) norisinājās pirmā starptautiskā projekta vadības komiteja, kurā piedalījās projekta vadītāja Inta Ozolniece.

Kā pastāstīja projekta vadītāja, tad starptautiskajā projekta vadības komitejā tika izdiskutēti dažādi neskaidrie jautājumi par projekta ieviešanas procesu, katrs projektā iesaistītais partneris reprezentēja savu valsti un izglītības sistēmu tajā, kā arī tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar projekta atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu u.c..

Kā jau iepriekš tika minēts, tad triju gadu garumā Rēzeknes novada pašvaldība sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Lielbritānijas, Portugāles, Spānijas pašvaldībām un izglītības organizācijām ieviesīs projektu globālās izglītības jomā, kura ietvaros Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolu un sākumskolu pedagogiem būs iespēja bezmaksas apmeklēt vadošo Latvijas speciālistu seminārus par attīstību/globālo izglītību, iepazīties ar ES valstu pieredzi, kā arī pašiem veidot mācību materiālus, kurus varēs izmantot darbam bērnudārzos un sākumskolās.

Inga Zapāne 
Projekta vadītājas asistente

EK

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

IMG_0819 IMG_0838IMG_0814

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0