Projekta aktualitātes

Publicēts 05.12.2017

Šī gada 29. novembrī norisinājās projekta “Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# sanāksme, kurā klātesošie sanāksmes dalībnieki dalījās ar pieredzes apmaiņā iegūto. Ar video palīdzību projekta vadītāja Inta Ozolniece sanāksmes laikā prezentēja bulgāru pedagogu gūto pieredzi un atziņas, apmeklējot šī gada vasaras sākumā jūnija mēnesī Rēzeknes novada izglītības iestādes. Savu pieredzi par šī gada novembra sākumā notikušo Rēzeknes novada pedagogu vizīti uz Bulgāriju, lai pārņemtu viņu pieredzi globālajos jautājumos, prezentēja Jaunstrūžānu pamatskolas skolotāja Līga Augstkalne. Atziņas bija dažādas, bet, galvenokārt, pozitīvas un labu emociju pilnas. Atšķirības, jā atšķirības, protams, ir, bet gan lietas, no kurām mēs varam mācīties, gan arī lietas, par kurām varam būt lepni.

Sanāksmes dalībnieki pārrunāja arī jautājumus, kas attiecas uz globālās izglītības mācību materiālu aprobācijas procesu, kas top šī projekta ietvaros pirmsskolas un sākumskolas bērniem par trim tēmām – tomātiem, plastmasu un papīru. Pasākuma dalībnieki pozitīvi novērtēja mācību materiālu vizuālo noformējumu, ko veidojusi māksliniece Līga Romančuka un maketētāja Tatjana Kārkliniece.

Tā kā projekts jau pamazām rit uz noslēguma pusi, tā beigu periods ir 2018.gada pavasaris, sapulcē tika arī pārrunāti jautājumi, gan par vēl plānotajiem darbiem, kas saistībā ar projektu ir jāpaveic, gan jau par izdarīto, jo katrs pedagogs saņēma apliecību par pēdējā posma apmācību ciklu, ko katrs bija nopelnījis apmeklējot projekta ietvaros kursus globālajā izglītībā.

Projekta darba grupa

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ievietotās informācijas jebkuru iespējamo pielietojumu.

EK_logo_lvglobal

IMG_0132 IMG_0117 IMG_0119 IMG_0123 IMG_0124 IMG_0129 IMG_0130

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0