Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Sakstagala pagastā

Publicēts 27.07.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde paziņo, ka Sakstagala pagasta pārvaldes struktūrvienībā “Kantinieku pagasta pārvaldē” plānots veikt 13 (trīspadsmit) koku izciršanu: 3 bērzi ar diametru 30-60 cm, 1 pīlādzis ar diametru 16 cm, 3 liepas ar diametru 35-60 cm, 6 priedes ar diametru 25-60 cm, kas atrodas Borovajas kapsēta ar kadastra nr. 7880 002 0117.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldē (Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@sakstagals.lv, sākot no 2018. gada 31. jūlija līdz 2018. gada 12. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0