Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Publicēts 21.08.2018

Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvalde paziņo, ka Lūznavas pagastā plānots veikt 9 (deviņu) koku izciršanu:

1. uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 7868 002 0518 Lūznavā, Lūznavas pagastā 3 koku: 2 blīgznas (kārkli) – abām 180cm apkārtmērs un 1 sauss koks;

2. uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 7868 003 0123 Ismeru kapos 1 asās egles ar 1,64 m apkārtmēru;

3. uz pašvaldības valdījumā esošā zemes gabala ar kadastra numuru 7868 002 0410, kas atrodas Pils ielā, Lūznavā, 5 parasto ošu ar apkārtmēru: 1,13m, 1,10 m, 1,13m, 1,43m, 1,32m 1,3 m, nozāģēšanu.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības Lūznavas pagasta pārvaldē (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv, sākot no 2018. gada 22. augusta līdz 2018. gada 31. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0