Paziņojums par publisko apspriešanu

Publicēts 16.05.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošās kapsētu teritorijās.

Čornajas pagasta pārvalde – 17 koki

Rečiņu kapi (kad. Nr. 78460040243; 8 koki): priede – 5gb., diametrs 27cm – 40cm; bērzs – 3gb., diametrs 48cm – 56cm;

Ratnieku kapi (kad. Nr. 78460030066; 3 koki): bērzs – 3gb., diametrs 36cm – 44cm;

Kazeiku kapi (kad. Nr. 78460100081; 6 koki): priede – 2gb., diametrs 26cm – 24cm; bērzs – 4gb., diametrs 39cm – 56cm.

Griškānu pagasta pārvalde – 59 koki

Tuču kapi (kad. Nr. 78560060340; 23 koki):

bērzs – 21.gb., diametrs 22cm – 70cm; egle – 2gb., diametrs 40cm – 40cm.

Griškānu kapi (kad. Nr. 78560010406; 9 koki): priede – 7.gb., diametrs 38cm – 57cm; ozols – 1gb., diametrs 33cm; egle – 1gb., diametrs 45cm.

Smuškovas kapi (kad. Nr. 78560010380; 10 koki):

bērzs – 10gb., diametrs 24cm – 41cm.

Dreizu kapsēta (kad. Nr. 78560010384; 10 koki):

bērzs – 3gb., diametrs 37cm – 48cm; egle – 1gb., diametrs 37cm; kļava – 6gb., diametrs 18cm – 50cm.

Staroščiku kapsēta (kad. Nr. 78560030367; 7 koki):

bērzs – 3gb., diametrs 32cm – 61cm; egle – 1gb., diametros 36cm;osis – 2gb., diametrs 41cm – 68cm; kļava -1gb., diametros 47cm.

 Kaunatas pagasta pārvalde – 13 koki

Veresovkas kapsēta (kad. Nr. 78620010138; 5 koki):

bērzs -5gb., diametrs 50cm – 70cm.

Lesinsku kapsēta (kad. Nr. 78620060154; 1 koks):

bērzs-1gb., diametrs 76cm.

Vaišļu kapsēta (kad. Nr. 78620080053; 5 koki):

bērzs-5gb., diametrs 68cm – 70cm.

Dzerkaļu kapsēta (kad. Nr. 8620130138; 2 koki):

bērzs – 2gb., diametrs 70cm – 76cm.

Stoļerovas pagasta pārvalde – 25 koki

Višu kapsēta (kad. Nr. 78920040148; 7 koki):

bērzs– 7gb., diametrs 26 cm – 40 cm.

Rosicas kapsēta (kad. Nr. 78920030138; 9 koki):

apse – 4gb., diametrs 70cm – 100cm; bērzs – 4gb., diametrs 32cm – 60cm; egle – 1gb., diametrs 40cm.

Doroškeviču kapsēta (kad. Nr. 78920010104; 9 koki):

bērzs – 1gb., diametrs 36 cm; priede – 8gb., diametrs 24cm – 44cm.

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādē “Kaunatas pagastu apvienība” līdz 2019. gada 31.maijam Kaunatas apvienībai: e-pasts: kaunatasapvieniba@rezeknesnovads.lv; tel. 64667000

vai uz pagastu pārvaldēm: info@stolerova.lv, tel. 64644192; info@kaunata.lv, tel. 64667000; info@cornaja.lv, tel. 64637598; info@griskani.lv, tel. 64640431.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 15. novembra saistošiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzekne novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0