Paziņojums par publisko apspriešanu Silmalas pagastā

Publicēts 19.02.2020

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Silmalas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 261 koka ciršanai pašvaldības teritorijā. Ciršanai paredzētiem kokiem norādīts apkārtmērs centimetros. Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem un cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem. Tiks sakārtota kapsētu un pagasta teritorijas, novērsts apdraudējums cilvēku drošībai, attīrīta teritorija jauna kapsētu apžogojuma ierīkošanai un veikti ceļa sāngrāvju tīrīšanas darbi.

Ružinas kapi, kadastra Nr.78880040212, 46 koki : 16 bērzi 18-58, 13 priedes 16-44, 5 egles 24-40, 2 liepas 35-46, 10 apses 14-48;

Ostrovsku kapi, kadastra Nr.78880150208, 62 koki: 35 bērzi 20-65, 9 priedes 24-55, 15 egles 20-56, 3 apses 32-53;

Prezmas kapi, kadastra Nr.78880100156, 29 koki: 24 bērzi 20-65, 2 egles 21-40, 2 kļavas 28-30, 1 lieta 30;

Teritorija pie Daugaviešu pamatskolas Štikānos, kadastra Nr.78880120267: 10 bērzi 32-45;

Dīķu iela Štikānos (ceļš), kadastra Nr.78880122001, 52 koki: 1 bērzs 58; 20 liepas 30-70, 10 oši 18-29, 10 kļavas 20-37, 8 gobas 32-62, 3 vītoli 36-40;

Bērzu un Mednieku iela Tiskādos (ceļš), kadastra Nr.78880032001, 37 koki: 28 bērzi 17-58, 7 vītoli 19-42, 1 kļava 17, 1 melnalksnis 19;

Dīķu iela 14 Štikānos (vecticībnieku lūgšanu nams), kadastra Nr.78880120208, 25 liepas 25-65;

Ierosinājumus lūdzam sniegt Silmalas pagasta pārvaldei no 2020. gada 20. februāra līdz 5. martam pa e-pastu: info@silmala.lv; tālr.64644830, korespondencei: Saules ielā 4, Gornica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

 

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0