Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu Lūznavas pagastā

Publicēts 17.05.2019

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienība „Lūznavas pagasta pārvalde” paziņo, ka Lūznavas pagastā uzņēmējs plāno nozāģēt 5 kokus – ošus savā īpašumā Pils ielā 5, Lūznavā, Lūznavas pagastā Rēzeknes novadā, jo tie rada apdraudējumu esošajai un perspektīvajai ēkai. Zemes vienības kadastra Nr.7868 002 0445.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Maltas pagasta pārvalde” struktūrvienībā „Lūznavas pagasta pārvalde” (Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64607421, vai uz e-pastu: info@luznava.lv, sākot no 2019. gada 20. maija līdz 2019.gada 7. jūnijam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0