Paziņojums par publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža Kantinieku pagastā

Publicēts 03.08.2020

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienība “Kantinieku pagasta pārvalde” paziņo par publisko apspriešanu koku ciršanai pašvaldības īpašumā esošajās kapsētās (25 koki):

Zjabku kapi (kadastra nr.7860 005 0049): priede – 14 gab., diametrs 105 cm – 210 cm, apse – 2 gab., diametrs 92 cm -120 cm, egle – 1 gab., diametrs 82 cm;

Zirkovas kapi (kadastra nr.7860 0020128): egle – 1gab., diametrs 154 cm; priede – 7 gab., diametrs 131 cm – 185 cm;

Koku ciršanas mērķis: atbrīvoties no veciem, satrupējušiem, dabiski ielauztiem, vizuāli neizskatīgiem, cilvēkiem un apkārtējai videi bīstamiem kokiem un sausiem zariem. Tiks sakārtota kapsētu teritorija un novērsts apdraudējums cilvēku drošībai.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikumus Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Dricānu pagastu apvienība” struktūrvienībā “Kantinieku pagasta pārvalde” (“Administratīvais centrs”, Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads), telefons 64640550, vai uz e-pastu: info@kantinieki.lv, sākot no 2020. gada 3.augusta līdz 2020. gada 16. augustam.

Sabiedriskā apspriešana notiek saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”.

 

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0