Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Kaunatas pagastā

Publicēts 10.02.2020

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012. gada 15. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.91 “Par koku ciršanu ārpus meža Rēzeknes novadā”, Kaunatas pagasta pārvalde paziņo par publisko apspriešanu 8 koku nozāģēšanai ceļa “Skolas iela” pieguļošās teritorijas paplašināšanai un labiekārtošanai ceļa seguma atjaunošanas un sangrāvju tīrīšanas plānotajiem darbiem uz kadastra Nr.78620050441: 2 oši diametrā 60-22cm; 3 kļavas diametrā 28-60cm; 2 papeles diametrā 26-30cm; 1 blīgzna diametrā 30cm.

Ierosinājumus lūdzam sniegt Kaunatas pagasta pārvaldei no 2020. gada 10. februāra līdz 24. februārim pa e-pastu: info@kaunata.lv; tālr.64667000, korespondencei: Rāznas ielā 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

 

Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on Facebook0